wyszukiwanie zaawansowane

Władze

Zarząd Okręgu Wrocławskiego
Związku Polskich Artystów Plastyków wybrano 13 marca 2019 roku podczas Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego


prof. Kazimierz Pawlak – prezes

 


prof. Aleksander Marek Zyśko – wiceprezes

 


prof. Mirosław Kociński – członek zarządu

 


Adam Marciniak – sekretarz zarządu

 


Patrycja Dubiel – skarbnik

 


Anna Gałuszka – członek zarządu

 


Witold Liszkowski – członek zarządu

 

Okręgowa Komisja RewizyjnaJolanta Kasińska – przewodnicząca

 


Ewa Barska – wiceprzewodnicząca

 


Robert Wieczorek – sekretarzOkręgowy Sąd KoleżeńskiJerzy Jezierski – przewodniczący

 


Ludmiła Schall-Cieślak – wiceprzewodnicząca

 

Wiktoria Kacalak
Wiktoria Kacalak – członek

 

oprac.© kkuzborska