wyszukiwanie zaawansowane

Składki członkowskie

Koleżanki i Koledzy

1. Zarząd Okręgu Wrocławskiego ZPAP informuje, że w związku z ustaleniami Kolegium Prezesów i podjętą w czasie zebrania Zarządu Uchwałą Nr 36/2022, wysokość składki członkowskiej w Okręgu Wrocławskim

– od 1 lutego do 30 czerwca 2022 wynosi 8 zł miesięcznie

– od 1 lipca 2022 wynosi 10 zł miesięcznie

2. W związku z tym, że Zarządy Okręgów są zobowiązane przez Zarząd Główny ZPAP i Główną Komisję Rewizyjną do terminowego przekazywania składek członkowskich, Zarząd Okręgu Wrocławskiego informuje, iż składki należy wpłacać na konto: PKO BP SA

   22 1020 5226 0000 6002 0678 2116

tytułem: nazwisko, składki I-XII 2022

3. Zwolnieni z opłacania składek

  • artyści, którzy ukończyli 75 lat
  • odznaczeni Złotą Odznaką ZPAP po ukończeniu 60 lat lub po wcześniejszym przejściu na emeryturę bądź po uzyskaniu renty inwalidzkiej

4. Ulgę w wysokości 50% mogą uzyskać na pisemny wniosek po ukończeniu

  • 60 lat kobiety
  • 65 lat mężczyźni

5. Artyści, którzy mają zaległości w opłacaniu składek, proszeni są o ich uregulowanie do stanu bieżącego.

6. Brak opłaconych składek może skutkować odmową udzielenia pomocy finansowej, przyznawanej przez Zarząd Okręgu Wrocławskiego, a także skreśleniem z listy członków.

 

Zarząd Okręgu Wrocławskiego ZPAP

 

 

 

 

Zapraszamy na Jatki

widokówka

Jatki, projekt artystyczno-plastyczny widokówki: Eulalia Złotnicka, członkini ZPAP

 

oprac.© kkuzborska