wyszukiwanie zaawansowane

Aktualności

Praca sekretariatu I składki członkowskie

Vincent van Gogh, Taras kawiarni la luinluette na Montmartrze
Zarząd Okręgu Wrocławskiego ZPAP informuje, że można opłacać składki członkowskie w sekretariacie, który wznowił pracę 1 czerwca 2020 i zaprasza w godz. 10-15.

Krzemieniewski Adam (1930-2020) − Akwarele

22 maja 2020 minął miesiąc, gdy odszedł od nas artysta malarz, absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych obecnie Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu. Nie dane nam było uczestniczyć w ceremonii pożegnania Artysty, więc kilka akwarel przypomni nam o człowieku, który tak niedawno był wśród nas. Wspomnienie.

Gołkowska Wanda − Fi

Z cyklu Fi, 2003
22 maja – 31 lipca 2020. Galeria Bielska BWA, Bielsko-Biała, 3 Maja 11. Jolanta Studzińska, kuratorka wystawy "Fi" pisze o sztuce prof. Wandy Gołkowskiej: „Fi” to tytuł wystawy prezentującej w Galerii Bielskiej BWA twórczość plastyczną wrocławskiej artystki Wandy Gołkowskiej (1925-2013), inspirowaną tzw. „złotą proporcją”, której podstawę stanowi wartość fi ϕ (gr. phi). Eksponowane na wystawie prace rysunkowe i malarskie zbudowane zostały w oparciu o „złotą liczbę” (wynoszącą 1,61803…), która wynika z harmonicznego podziału i stosunku długości odcinków, znanego i stosowanego w starożytności, a w matematyce opisanego tzw. ciągiem liczb Fibonacciego na przełomie XII i XIII w. „Złoty podział” (łac. sectio aurea) określony na podstawie „boskiej proporcji”, jest uważany również za symboliczny kod budowania natury. Jego wartości możemy odczytać np. w budowie roślin, spiralnej formie muszli czy też w proporcjach budowy ludzkiego ciała i zwierząt. Gwarantuje wyważoną harmonię, odbieraną przez człowieka w kategoriach równowagi, piękna czy wręcz doskonałości; jest stosowany w muzyce, architekturze, poezji i wielu innych sferach ludzkiej działalności. [...] artystka badała różne możliwości podziałów płaszczyzn, ich zestawiania i przenikania, o czym świadczą cykle prac zatytułowane „Fi”, „Figury niepoważne”, „Wieże Fi”, „Strzałki” czy „Latawce”. Więcej: galeriabielska.

Jasiński-Szela Kazimierz – Abstrakcje

Album prac – wystawa online

Artysta studiował w PWSSP/Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu pod kierunkiem profesorów Marii i Stanisława Dawskich oraz Zbigniewa Karpińskiego. Dyplom z wyróżnieniem uzyskał w 1964 roku. Zajmuje się malarstwem, rysunkiem i grafiką użytkową. Pierwszy etap twórczości to sztuka abstrakcyjna. Przez okres dwudziestu lat tworzył w stylu postmodernistycznym. Potem jego sztuka uległa transformacji i powrócił do realizmu, by po latach znowu kontynuować abstrakcjonizm.

Znaki Apokalipsy

24 kwietnia – 27 września 2020. Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu. 177 dzieł 93 twórców z Polski, Danii, Słowacji, Ukrainy, Litwy, Francji i Brazylii: Piotr Badziąg, Stanisław Baj, Michał Bajsarowicz, Andrzej Banachowicz, Anna Barbarowicz, Grzegorz Bednarski, Piotr Będkowski, Stanisław Białogłowicz, Maciej Bieniasz, Wiesława Błażejczyk /s. Natanaela, Beata Bober-Kocoł, Anna Bochenek, Andrzej Boj Wojtowicz, Andrzej Borcz, Tadeusz Boruta, Reynaldo Candia, Magdalena Chomiak, Małgorzata Dawidiuk, Zofia Dąbrowska, Marcin Fausek, Vando Figueirêdo, Fernando Franҫa, Krystyna Garstka-Saran, Jerzy Gąsiorek, Łukasz Gil, Marek Haładuda, Tine Hind, Kamil Jurašek, Andrzej Kałucki, Martin Kellenberger, Krzysztof Kiwerski, Piotr Klugowski, Mirosław Kocoł, Stanisław Kośmiński, Benedykt Kroplewski, Peter Krupa, Marian Waldemar Kuczma, Jolanta Kuszaj, Janusz Lewandowski, Paweł Lewandowski-Palle, Zdzisława Ludwiniak, Artur Majka, Marlena Makiel-Hędrzak, Władysław Maławski, Wiesława Markiewicz, Mariusz Mikołajek, Dariusz Mlącki, Piotr Młodożeniec, Jolanta Nitka-Nikt, Zdzisław Nitka, Józef Panfil, Leszek Pawlikowski, Felix Pedersen, Krzysztof Pituła, Peter Pollág, Bogdan Przybyliński, Steen Rasmussen, Birthe Reinau, Adriana Rocha, Mirosława Rochecka, Kazimierz Rochecki, Krystyna Rudzka-Przychoda, Michał Rygielski, Tomasz Sadlej, Wojciech Sadley, Aleksandra Simińska, Peter Smik, Krzysztof Sokolovsky, Monika Stefanowska, Rafał Strent, Krystyna Szalewska-Gałdyńska, Marek Szary, Henryk Szkutnik, Bożena Szmelter-Fausek, Iga Święcicka, Urszula Ślusarczyk, Jerzy Tomaszek, Andrzej Tomczak, Michał Trӓger, Aleksandras Vozbinas, Andriy Vynnychok, Oksana Vynnychok, Krzysztof Wachowiak, Jan Jubaal Wasiński, Elżbieta Wasyłyk, Zdzisław Wiatr, Marzena Wilk, Tomasz Wlaźlak, Andrzej Wojciechowski, Anna Wysocka, Adam Zapora, Piotr Zaporowicz, Grażyna Zielińska. Dzieła, które powstały, odnoszą się niemal do każdego wersetu "Księgi Objawień św. Jana". Plastyczne wizje do "Apokalipsy" przefiltrowane zostały przez wrażliwość artystyczną każdego z autorów, twórcze doświadczenia i preferencje uprawianej dyscypliny, a także poprzez różnice kulturowe i wpływy tradycji religijnych krajów, z których pochodzą. Film: Znaki Apokalipsy / Sings of the Apocalypse.

Spotkania II – Malarstwo

Zdzisław Jurkiewicz, z cyklu: Obrazy Ostateczne, 1982

12 maja – 7 czerwca 2020, mia Art Gallery, Wrocław, pl. Solny 11. Artyści: Renata Bryjanowska, Eugeniusz Geppert, Andrzej Gieraga, Józef Hałas, Łukasz Huculak, Zdzisław Jurkiewicz, Urszula Madera, Kamil Moskowczenko, Zbigniew Paluszak, Lev Stern, Anna Szpakowska-Kujawska.

Liszkowski Witold – Struktury magiczne

Album prac – wystawa online

Liszkowski: Struktury osobiste to formy niezależne, odrębne i swoiste, zapisy przezroczyste wobec własnej intuicji i energii wewnętrznej. Sztuka dla mnie jest próbą stworzenia indywidualnego, własnego języka wizualnego, osobistego śladu artystycznego, powołania struktur tożsamych z głęboką podświadomością twórcy. Artysta – rozpoznawalny poprzez własne formy – jest orędownikiem swojej odrębności, odmienności, niepowtarzalności personalnej. Taka praktyka artystyczna to powrót do własnego źródła, elementarnego gestu i znaku, archetypu indywidualnego: to podróż w głąb samego siebie. Znaleźć swój własny świat form wizualnych, swoistą i niepowtarzalną stylistykę to znaczy rozpoznać i zrozumieć swoją wyjątkowość  autonomię, aby stać się wolnym, niezależnym i jedynym. Jest to próba odnajdywania samego siebie i bycia tożsamym i pełnym podmiotem własnej aktywności twórczej. Rysując, malując i znacząc własne, przezroczyste struktury, stajemy się wędrowcami w kierunku samopoznania, samoskupienia i kontemplacji. Fot. WL. liszkowski.witold.artwroc.com.

Triennale Ceramiki – Polak, Artysta, Ceramik

Bolesławiec, 2018. Do udziału w wystawie zaproszeni zostali artyści ze wszystkich ośrodków akademickich w kraju, a także uczestnicy bolesławieckich plenerów ceramiczno-rzeźbiarskich. Przekrój wiekowy był zatem duży – od artystów, którzy nie skończyli jeszcze 25. roku życia, poprzez absolwentów, czynnych profesorów, po legendy polskiej ceramiki. W wystawie uczestniczyło 100 artystów, w tym członkowie ZPAP naszego okręgu: Cybińska Krystyna, Deryng Grażyna, ET BER Warlikowska Małgorzata, Gay-Kutschenreiter Krystyna, Kasperski Maciej, Kociński Mirosław, Lipska-Zworska Irena, Malicka-Zamorska Anna, Patuszyńska Monika, Płocica Grażyna, Rozpondek Krzysztof, Teper Joanna, Wolanin Bronisław (1937-2013). Oprac©kk. Triennale Ceramiki/zdjęcia.

Kociński Mirosław – Ceramika unikatowa

Mirosław Kociński: Atmosfera fabryk produkujących ceramikę zawsze mnie intrygowała. Stosy gipsowych form lub walce plastycznej masy formierskiej, pryzmy surowców albo odpadowych skorup… z tych inspiracji powstały reliefy a później struktury pater i kolekcja mozaikowych obrazów. Każdy cykl jest dla mnie również eksperymentem technologicznym, poszukuję nowych możliwości – tkwiących w tworzywach ceramicznych – ciągle niewyczerpanych. O artyście: zpap.wroclaw.pl/kocinski-miroslaw. Unikatowe, piękne dzieła ceramiczne: kocinski.net/gallery.

Konkurs na projekt muralu


Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój zaprasza do konkursu na projekt muralu. Nadsyłanie zgłoszeń do 15 czerwca 2020. Grafika, która zostanie wybrana w konkursie, będzie motywem przewodnim obchodów 40-lecia Porozumienia Jastrzębskiego. Dla jej autora przewidziana jest nagroda w wysokości 15 tysięcy złotych. Szczegóły: jastrzebie.pl.

Liszkowski Witold – Multistruktury II

Wystawa online – Multistruktury II

Artysta tworzy cykle otwarte i rozrastające się oraz kompozycje domknięte i poddane rygorom geometrii, wpisując ekspresyjne struktury w koła, kręgi, figury geometryczne. Fot. W. Liszkowski.

1% stawki czynszu za pracownie dla twórców

Paul Klee, Senecio, 1922, ol. na gazie 40,5x38 cm, Kunstmuseum Basel, Basel

1% stawki czynszu za pracownie dla twórców – Wrocławski Program Interwencji Społecznej. Pomoc taką od Urzędu Miejskiego Wrocławia mogą otrzymać twórcy wynajmujący/dzierżawiący od Gminy Wrocław pracownie w celu prowadzenia działalności kulturalnej i artystycznej. Należy złożyć wniosek do czasu zakończenia stanu epidemii. Więcej: um.wroc.pl

X Triennale Polskiego Rysunku Współczesnego

W związku z trudną sytuacją epidemiczną w kraju informujemy, że do 10 czerwca 2020 przedłużony zostaje termin przesyłania prac na konkurs „X Triennale Polskiego Rysunku Współczesnego – Lubaczów 2020”. Szczegóły: muzeumkresow.eu.

Geometria sztuki − sztuka geometrii

Galeria Szyb Wilson, Katowice, Oswobodzenia 1. Artyści: Jan Berdyszak, Wanda Gołkowska, Jerzy Kałucki, Koji Kamoji, Lech Kołodziejczyk, Jarosław Kozłowski, Justyna Maciejska, Andrzej Siek, Marek Sobczyk, Monika Szwed, Andrzej Urbanowicz (praca Zakręcony powyżej), Jan de Weryha-Wysoczański. Perspektywa linearna, złoty podział, abstrakcja geometryczna – to doniosłe sformułowania w sztuce a zarazem zaawansowane reguły geometrii. Jednak geometria zaczyna się już wcześniej: w najprostszym punkcie, linii, krzywej, dając wręcz początek sztuce. Rozwijały się obok siebie. Sposób wykorzystania reguł i konkretnych zasad geometrii w sztuce zmieniał się i − co ciekawe − bardzo często wiązał z jakimś wielkim osiągnięciem, np. wykorzystanie ściśle matematycznych zasad perspektywy linearnej wyznaczyło koniec epoki średniowiecza i początek renesansu w malarstwie. Marzeniem każdego artysty jest dążenie do doskonałości w swej sztuce i osiągnięcie pewnej idei. Constantin Brâncuși, dążąc do otrzymania kształtu idealnego, coraz bardziej syntetyzował i upraszczał formę swoich rzeźb, aż doszedł do jaja − kształtu − od którego wszystko się zaczyna. Wassily Kandinsky, Piet Mondrian i Kazimierz Malewicz, szukając ideału, radykalne zerwali z wszelką figuratywnością − stworzyli abstrakcję. Izabela Kośmider – kurator wystawy.

Kasińska Jolanta – Między ciszą a dźwiękiem

Album prac – wystawa online

Elżbieta Wernio: Gdy artysta dokona już wyboru narzędzia, którym się posługuje, opisując świat, gdy opanuje już materię i jej tajemnice, zaczyna nam o sobie opowiadać. Ważna jest zarówno forma, w której się wypowiada, ale ważne jest również to, co chce nam o sobie opowiedzieć i co chce, żebyśmy się o niej dowiedzieli. Jola Kasińska mówi nam dużo mądrych rzeczy, posługując się trudną i pracochłonną formą, jaką jest ceramiczna rzeźba oraz płaskorzeźba. Operuje tą materią lekko i pewnie, tworząc formy piękne i czyste. A opowiada mądrze i dojrzale: o swojej obserwacji świata i natury, o świetle i mroku, o człowieku, o radości i smutku. Dobrze jest znaleźć się w jej świecie, obcować z jej pracami, słuchać jej opowieści. Więcej o artystce: zpap.wroclaw.pl/kasinska-jolanta Oprac. kk.

Krzemieniewski Adam (1930-2020) odszedł od nas

Artysta odszedł od nas 22 kwietnia 2020. W styczniu skończył 90 lat. Był artystą wszechstronnym. Funkcjonował zarówno w świecie sztuki – malarstwo, teatr, jak i praktycznym jej wykorzystaniu w różnorodnych projektach kształtujących otoczenie. Wielokrotnie nagradzany. Więcej: Nota o Artyście prof. Michała Kosmy Jędrzejewskiego. Członkowie Związku Polskich Artystów Plastyków składają Rodzinie i Bliskim Artysty wyrazy najszczerszego współczucia. Pożegnanie Adama Krzemieniewskiego 28 kwietnia 2020 w kaplicy cmentarza przy ul. Bardzkiej 80, Parafia Ducha Świętego we Wrocławiu.

Jaroszewski Janusz ‒ Historia naturalna, czyli...

Janusz Jaroszewski jest artystą malarzem, nauczycielem akademickim, pisarzem, teoretykiem sztuki, twórcą multimedialnym, krytykiem artystycznym. Studiował astronomię na Uniwersytecie Wrocławskim oraz malarstwo w PWSSP, obecnie Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu. Dyplom zrealizował w pracowniach: prof. Konrada Jarodzkiego i prof. Mieczysława Zdanowicza. Od roku 1989 jest zatrudniony w macierzystej Uczelni. Od 2012 roku na stanowisku profesora zwyczajnego. Więcej o artyście: jaroszewski.janusz.artwroc.com. Wystawa online dla każdego.

Garnik Władysław − Konstrukcje

19 października 2019 – 31 stycznia 2020. Muzeum Porcelany w Wałbrzychu, 1 Maja 9. Wystawa w ramach IV Biennale Mistrzów Ceramiki. Artysta jest członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków Okręg Wrocławski. Fotoprezentacja wystawy.

Odszedł Barański Leon Antoni (1943-2019)

Leon Antoni Barański (18 stycznia 1943, Bukareszt – 9 czerwca 2019, Bielawa): malarz, scenograf, grafik, artysta szkła unikatowego. Studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie (1962-1969). Członek Związku Polskich Artystów Plastyków (1969-2019). Założyciel i animator galerii Kwarantanna w Dzierżoniowie (1971-1975). Organizował wystawy plastyków wrocławskich i krakowskich. Galerię reaktywowano (1979-1980) w Bielawie. W 1974 otrzymał Odznakę "Zasłużony Twórca Kultury", przyznaną przez Ministra Kultury i Sztuki. Był wielokrotnie nagradzany. Więcej o artyście: baranski-leon-antoni.