wyszukiwanie zaawansowane

Aktualności

Spotkania II – Malarstwo

Zdzisław Jurkiewicz, z cyklu: Obrazy Ostateczne, 1982

12 maja – 7 czerwca 2020, mia Art Gallery, Wrocław, pl. Solny 11. Artyści: Renata Bryjanowska, Eugeniusz Geppert, Andrzej Gieraga, Józef Hałas, Łukasz Huculak, Zdzisław Jurkiewicz, Urszula Madera, Kamil Moskowczenko, Zbigniew Paluszak, Lev Stern, Anna Szpakowska-Kujawska.

Liszkowski Witold – Struktury magiczne

Album prac – wystawa online

Liszkowski: Struktury osobiste to formy niezależne, odrębne i swoiste, zapisy przezroczyste wobec własnej intuicji i energii wewnętrznej. Sztuka dla mnie jest próbą stworzenia indywidualnego, własnego języka wizualnego, osobistego śladu artystycznego, powołania struktur tożsamych z głęboką podświadomością twórcy. Artysta – rozpoznawalny poprzez własne formy – jest orędownikiem swojej odrębności, odmienności, niepowtarzalności personalnej. Taka praktyka artystyczna to powrót do własnego źródła, elementarnego gestu i znaku, archetypu indywidualnego: to podróż w głąb samego siebie. Znaleźć swój własny świat form wizualnych, swoistą i niepowtarzalną stylistykę to znaczy rozpoznać i zrozumieć swoją wyjątkowość  autonomię, aby stać się wolnym, niezależnym i jedynym. Jest to próba odnajdywania samego siebie i bycia tożsamym i pełnym podmiotem własnej aktywności twórczej. Rysując, malując i znacząc własne, przezroczyste struktury, stajemy się wędrowcami w kierunku samopoznania, samoskupienia i kontemplacji. Fot. WL. liszkowski.witold.artwroc.com.

Triennale Ceramiki – Polak, Artysta, Ceramik

Bolesławiec, 2018. Do udziału w wystawie zaproszeni zostali artyści ze wszystkich ośrodków akademickich w kraju, a także uczestnicy bolesławieckich plenerów ceramiczno-rzeźbiarskich. Przekrój wiekowy był zatem duży – od artystów, którzy nie skończyli jeszcze 25. roku życia, poprzez absolwentów, czynnych profesorów, po legendy polskiej ceramiki. W wystawie uczestniczyło 100 artystów, w tym członkowie ZPAP naszego okręgu: Cybińska Krystyna, Deryng Grażyna, ET BER Warlikowska Małgorzata, Gay-Kutschenreiter Krystyna, Kasperski Maciej, Kociński Mirosław, Lipska-Zworska Irena, Malicka-Zamorska Anna, Patuszyńska Monika, Płocica Grażyna, Rozpondek Krzysztof, Teper Joanna, Wolanin Bronisław (1937-2013). Oprac©kk. Triennale Ceramiki/zdjęcia.

Kociński Mirosław – Ceramika unikatowa

Mirosław Kociński: Atmosfera fabryk produkujących ceramikę zawsze mnie intrygowała. Stosy gipsowych form lub walce plastycznej masy formierskiej, pryzmy surowców albo odpadowych skorup… z tych inspiracji powstały reliefy a później struktury pater i kolekcja mozaikowych obrazów. Każdy cykl jest dla mnie również eksperymentem technologicznym, poszukuję nowych możliwości – tkwiących w tworzywach ceramicznych – ciągle niewyczerpanych. O artyście: zpap.wroclaw.pl/kocinski-miroslaw. Unikatowe, piękne dzieła ceramiczne: kocinski.net/gallery.

Konkurs na projekt muralu


Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój zaprasza do konkursu na projekt muralu. Nadsyłanie zgłoszeń do 15 czerwca 2020. Grafika, która zostanie wybrana w konkursie, będzie motywem przewodnim obchodów 40-lecia Porozumienia Jastrzębskiego. Dla jej autora przewidziana jest nagroda w wysokości 15 tysięcy złotych. Szczegóły: jastrzebie.pl.

Liszkowski Witold – Multistruktury II

Wystawa online – Multistruktury II

Artysta tworzy cykle otwarte i rozrastające się oraz kompozycje domknięte i poddane rygorom geometrii, wpisując ekspresyjne struktury w koła, kręgi, figury geometryczne. Fot. W. Liszkowski.

1% stawki czynszu za pracownie dla twórców

Paul Klee, Senecio, 1922, ol. na gazie 40,5x38 cm, Kunstmuseum Basel, Basel

1% stawki czynszu za pracownie dla twórców – Wrocławski Program Interwencji Społecznej. Pomoc taką od Urzędu Miejskiego Wrocławia mogą otrzymać twórcy wynajmujący/dzierżawiący od Gminy Wrocław pracownie w celu prowadzenia działalności kulturalnej i artystycznej. Należy złożyć wniosek do czasu zakończenia stanu epidemii. Więcej: um.wroc.pl

X Triennale Polskiego Rysunku Współczesnego

W związku z trudną sytuacją epidemiczną w kraju informujemy, że do 10 czerwca 2020 przedłużony zostaje termin przesyłania prac na konkurs „X Triennale Polskiego Rysunku Współczesnego – Lubaczów 2020”. Szczegóły: muzeumkresow.eu.

Geometria sztuki − sztuka geometrii

Galeria Szyb Wilson, Katowice, Oswobodzenia 1. Artyści: Jan Berdyszak, Wanda Gołkowska, Jerzy Kałucki, Koji Kamoji, Lech Kołodziejczyk, Jarosław Kozłowski, Justyna Maciejska, Andrzej Siek, Marek Sobczyk, Monika Szwed, Andrzej Urbanowicz (praca Zakręcony powyżej), Jan de Weryha-Wysoczański. Perspektywa linearna, złoty podział, abstrakcja geometryczna – to doniosłe sformułowania w sztuce a zarazem zaawansowane reguły geometrii. Jednak geometria zaczyna się już wcześniej: w najprostszym punkcie, linii, krzywej, dając wręcz początek sztuce. Rozwijały się obok siebie. Sposób wykorzystania reguł i konkretnych zasad geometrii w sztuce zmieniał się i − co ciekawe − bardzo często wiązał z jakimś wielkim osiągnięciem, np. wykorzystanie ściśle matematycznych zasad perspektywy linearnej wyznaczyło koniec epoki średniowiecza i początek renesansu w malarstwie. Marzeniem każdego artysty jest dążenie do doskonałości w swej sztuce i osiągnięcie pewnej idei. Constantin Brâncuși, dążąc do otrzymania kształtu idealnego, coraz bardziej syntetyzował i upraszczał formę swoich rzeźb, aż doszedł do jaja − kształtu − od którego wszystko się zaczyna. Wassily Kandinsky, Piet Mondrian i Kazimierz Malewicz, szukając ideału, radykalne zerwali z wszelką figuratywnością − stworzyli abstrakcję. Izabela Kośmider – kurator wystawy.

Kasińska Jolanta – Między ciszą a dźwiękiem

Album prac – wystawa online

Elżbieta Wernio: Gdy artysta dokona już wyboru narzędzia, którym się posługuje, opisując świat, gdy opanuje już materię i jej tajemnice, zaczyna nam o sobie opowiadać. Ważna jest zarówno forma, w której się wypowiada, ale ważne jest również to, co chce nam o sobie opowiedzieć i co chce, żebyśmy się o niej dowiedzieli. Jola Kasińska mówi nam dużo mądrych rzeczy, posługując się trudną i pracochłonną formą, jaką jest ceramiczna rzeźba oraz płaskorzeźba. Operuje tą materią lekko i pewnie, tworząc formy piękne i czyste. A opowiada mądrze i dojrzale: o swojej obserwacji świata i natury, o świetle i mroku, o człowieku, o radości i smutku. Dobrze jest znaleźć się w jej świecie, obcować z jej pracami, słuchać jej opowieści. Więcej o artystce: zpap.wroclaw.pl/kasinska-jolanta Oprac. kk.

Krzemieniewski Adam (1930-2020) odszedł od nas

Artysta odszedł od nas 22 kwietnia 2020. W styczniu skończył 90 lat. Był artystą wszechstronnym. Funkcjonował zarówno w świecie sztuki – malarstwo, teatr, jak i praktycznym jej wykorzystaniu w różnorodnych projektach kształtujących otoczenie. Wielokrotnie nagradzany. Więcej: Nota o Artyście prof. Michała Kosmy Jędrzejewskiego. Członkowie Związku Polskich Artystów Plastyków składają Rodzinie i Bliskim Artysty wyrazy najszczerszego współczucia. Pożegnanie Adama Krzemieniewskiego 28 kwietnia 2020 w kaplicy cmentarza przy ul. Bardzkiej 80, Parafia Ducha Świętego we Wrocławiu.

Jaroszewski Janusz ‒ Historia naturalna, czyli...

Janusz Jaroszewski jest artystą malarzem, nauczycielem akademickim, pisarzem, teoretykiem sztuki, twórcą multimedialnym, krytykiem artystycznym. Studiował astronomię na Uniwersytecie Wrocławskim oraz malarstwo w PWSSP, obecnie Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu. Dyplom zrealizował w pracowniach: prof. Konrada Jarodzkiego i prof. Mieczysława Zdanowicza. Od roku 1989 jest zatrudniony w macierzystej Uczelni. Od 2012 roku na stanowisku profesora zwyczajnego. Więcej o artyście: jaroszewski.janusz.artwroc.com. Wystawa online dla każdego.

Garnik Władysław − Konstrukcje

19 października 2019 – 31 stycznia 2020. Muzeum Porcelany w Wałbrzychu, 1 Maja 9. Wystawa w ramach IV Biennale Mistrzów Ceramiki. Artysta jest członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków Okręg Wrocławski. Fotoprezentacja wystawy.

Odszedł Barański Leon Antoni (1943-2019)

Leon Antoni Barański (18 stycznia 1943, Bukareszt – 9 czerwca 2019, Bielawa): malarz, scenograf, grafik, artysta szkła unikatowego. Studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie (1962-1969). Członek Związku Polskich Artystów Plastyków (1969-2019). Założyciel i animator galerii Kwarantanna w Dzierżoniowie (1971-1975). Organizował wystawy plastyków wrocławskich i krakowskich. Galerię reaktywowano (1979-1980) w Bielawie. W 1974 otrzymał Odznakę "Zasłużony Twórca Kultury", przyznaną przez Ministra Kultury i Sztuki. Był wielokrotnie nagradzany. Więcej o artyście: baranski-leon-antoni.

Liszkowski Witold – Multistruktury

Wystawa malarstwa online, zdjęcia: W. Liszkowski. Więcej prac: Multistruktury.