wyszukiwanie zaawansowane

Władze

Zarząd Okręgu Wrocławskiego Związku Polskich Artystów Plastyków
wybrano 13 marca 2019 roku
podczas Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego

Kazimierz Pawlak – prezes

Prof. zw. dr hab. w Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu. Dziekan Wydziału Ceramiki i Szkła. Prezentacja

Aleksander Zyśko

Aleksander Marek Zyśko – wiceprezes

Profesor nadz. na Wydziale Malarstwa i Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu. Uprawia rzeźbę, rysunek i fotografię. Prezentacja

Patrycja Dubiel

Patrycja Dubiel – skarbnik

Ukończyła Akademię Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu na Wydziale Ceramiki i Szkła. Stypendystka Fundacji Kiwanis Wratislavia, Glass Studio Borowski. Właścicielka galerii sztuki „Versus” we Wrocławiu. Prezentacja

Adam Marciniak – sekretarz

Członek Związku Polskich Artystów Plastyków

 

Anna Gałuszka

Anna Gałuszka – członek zarządu

Absolwentka Wydziału Ceramiki i Szkła Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu. Dyplom pod kierunkiem prof. Ireny Lipskiej-Zworskiej. Instruktor warsztatów ceramicznych oraz szklarskich. Właścicielka galerii sztuki „Tętno” we Wrocławiu. Prezentacja

Mirosław Kociński

Mirosław Kociński – członek zarządu

Prezentacja

Witold Liszkowski

Witold Liszkowski – członek zarządu

Artysta plastyk, absolwent ASP na Wydziale Malarstwa, Grafiki i Rzeźby we Wrocławiu 1979). Łączy techniki i struktury sztuki: malarstwo, rysunek, kolaż, instalacje i obiekty, projekcje, działania multimedialne. Prezentacja

 

Okręgowa Komisja Rewizyjna

 

Jolanta Kasińska – przewodnicząca

Ukończyła PWSSP (ASP) w Poznaniu, poprzedzoną Liceum Sztuk Plastycznych i studiami pedagogicznymi we Wrocławiu. Zajmuje się ceramiką unikatową, malarstwem i dydaktyką. Otrzymała Srebrny Medal Gloria Artis za całokształt pracy twórczej i dydaktycznej (2006). Prezentacja

Ewa Barska – wiceprzewodnicząca

Członek Związku Polskich Artystów Plastyków.


Robert Wieczorek – sekretarz

Ukończył studia licencjackie na kierunku pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z plastyką i magisterskie studia na kierunku pedagogika ogólna. Techniki tkackie opanował pod kierunkiem prof. Ewy Marii Poradowskiej-Werszler, uczestnicząc w dwuletnim seminarium, prowadzonym w Galerii Tkackiej na Jatkach we Wrocławiu w latach 1993-1995. W 2016 roku został przyjęty do Związku Polskich Artystów Plastyków na podstawie twórczości własnej.

 

Okręgowy Sąd Koleżeński


Piotr Wieczorek

Jerzy Jezierski – przewodniczący

Ludmiła Schall-Cieślak

Ludmiła Schall-Cieślak – wiceprzewodnicząca

Wiktoria Kacalak

Wiktoria Kacalak

ASP ukończyła w Łodzi. Dyplom uzyskała w 1987 roku. Od 1994 roku jest członkiem ZPAP, a od 1999 roku również Polskiego Związku Pastelistów.