wyszukiwanie zaawansowane

Urszula Śliz – Nieznane miejsca

Termin wystawy: 27 marca - 10 maja 2019
Miejsce: Krupa Gallery Studio ul. Ofiar Oświęcimskich 14/11, Wrocław
Galeria czynna po umówieniu telefonicznym: 691 848 309

Wystawa

Ludzki umysł dokonuje redukcji dysonansu poznawczego wybierając świat taki jaki znamy. Poza nim istnieją jednak inne światy. Poznanie ich powoduje poczucie braku bezpieczeństwa, a to doświadczenie skłania do spojrzenia na świat z innej perspektywy.
W koncepcji autorki, nieznane miejsca, pozornie nierozpoznane, zaczerpnięte z krajobrazu miasta, pokazują w obrazach istnienie dwóch światów. Jeden jest oparty na konstrukcji układówpłaszczyzn przynależnych do aktywności człowieka, drugi – na półkulistych krzywych przypisanych do praw natury.
Tradycyjne środki malarskie stwarzają niedosyt wypowiedzi, dlatego w przedstawionych pracach materiały i techniki zostały zastosowane w sposób eksperymentalny. Nakładanie wielu warstw i użycie przezroczystych folii w budowaniu kompozycji ma podkreślić wieloznaczność tworzonej przez artystkę nowej i umownej rzeczywistości.
Obraz będący artystyczną reakcją na bodźce otoczenia, ma budzić asocjacje, dwuznaczne aluzje, umożliwić rozpoznanie otaczającego świata, zbudowanego na uniwersalnych regułach, pozostawiając przy tym swobodę odbioru. Otwartość jest w tym przypadku istotna, zarówno w procesie tworzenia, jak i w procesie odbioru dzieła.

Wystawa

Wystawa

Wystawa

Wystawa

Wystawa


Zdjęcia: Justyna Fedec