wyszukiwanie zaawansowane

Szpakowska-Kujawska A., Rytmy

Nagroda Roku ZPAP za 2020

Promna Marlena − Ogród naturalny

Nagroda Roku ZPAP za 2021

prof. Kortyka Stanisław – Obrazy (1981-2021)

Nagroda Roku ZPAP za 2022

prof. Eugeniusz Józefowski, Proces-ja...

Wrocławski Strukturalizm

10 lutego – 10 marca 2016. Galeria Test. Warszawa, Marszałkowska 34/50. Celem wystawy malarstwa, rysunku, obiektów, instalacji i filmu jest syntetyczna próba ukazania ciągłości Wrocławskiego Strukturalizmu począwszy od końca lat 50. do dziś.

Artyści: Adam Abel, Piotr Błażejewski, Aleksander Dymitrowicz, Krystyna Dyrda-Kortyka, Wanda Gołkowska, Alojzy Gryt, Józef Hałas, Konrad Jarodzki, Janusz Jaroszewski, Zdzisław Jurkiewicz, Leszek Kaćma, Andrzej Klimczak-Dobrzaniecki, Mirosław Kociński, Andrzej Kostołowski, Natalia Lach-Lachowicz, Paweł Lewandowski-Palle, Irena Lipska-Zworska, Wojciech Lupa, Alfons Mazurkiewicz, Maria Michałowska, Mariusz Panek, Marian Poźniak, Marlena Promna, Wojciech Pukocz, Jerzy Rosołowicz, Joanna Teper.

To przede wszystkim sygnalizacja, poprzez jedno dzieło każdego z uczestników wystawy, najważniejszych postaw tej przestrzeni sztuki. Ma rację Herbert, że „Wielkie szkoły nie wygasają bezpotomnie...” Tak było, jest i raczej będzie. Zapewne tak powiedzieć można też o wrocławskiej ASP, która posiada szereg osobowości, będących jej ambasadorami. To postaci o jakości artystycznej, które określić można mianem wrocławskiego atestu sztuki. Seria wystaw części najważniejszych wrocławskich tendencji w sztuce, czyni ich wybitne osobowości wraz z ich sztuką podmiotem konstrukcji wystaw. Ideą wystaw jest też podkreślenie zbiorów dzieł uczelni – Zbigniew Taranienko.

Lewandowski Palle-Pawel Obraz 151

Mazurkiewicz Alfons, Duo, obraz S-70, 70x100, olej na plotnie, 1970

Teper Joanna, Galaktyka III, 48x48x4, masa kamionkowa barwiona solami metali lustr patynowy, 2002

Lewandowski Palle-Pawel Obraz 151

Klimczak-Dobrzaniecki Andrzej

Jarodzki Konrad

Wojciech Lupa, In statu nascendi 1, 2014-2015, 130x180 olej na plotnie

Panek Mariusz, Przestrzeń 4, 100x70, 2015

Mirosław Kociński

Dymitrowicz Aleksander, Pejzaż wzięty z pamięci, 130x150, 2014

Adam Abel

Janusz Jaroszewski i Piotr Błażejewski

Zdjęcia z zasobów artystów, ASP, Galerii Test

Kurator: Piotr Kielan
Współpraca kuratorska: Paweł Lewandowski-Palle, Agata Danielak-Kujda, Krzysztof Pachurka, Jarosław Grulkowski, Wojciech Stefanik

Więcej: galeriatest.pl