wyszukiwanie zaawansowane

Szpakowska-Kujawska A., Rytmy

Nagroda Roku ZPAP za 2020

Promna Marlena − Ogród naturalny

Nagroda Roku ZPAP za 2021

prof. Kortyka Stanisław – Obrazy (1981-2021)

Nagroda Roku ZPAP za 2022

prof. Eugeniusz Józefowski, Proces-ja...

Wolanin Bronisław – Ceramika

Wolanin Bronisław (1937-2013) – Ceramika artystyczna
16 stycznia – 7 marca 2016, Klub Muzyki i Literatury. Wrocław, pl. Kościuszki 10

Twórczość Bronisława Wolanina stanowi, ze względu na swe szczególne walory, jedno z najwybitniejszych zjawisk w dziedzinie współczesnej sztuki ceramicznej w Polsce i Europie. Tworzył w kamionce i porcelanie – zarówno formy użytkowe do produkcji przemysłowej, jak i unikatowe oraz rzeźbiarskie – wśród nich cykl niepowtarzalnych płaskorzeźb-obrazów – Ariadna Sarnowicz.

fot. © K.Kuzborska


W części muzycznej przy fortepianie Maurycy Huf


Maurycy Huf


W części literackiej spotkanie z przyjacielem Bronisława Wolanina - poetą, filozofem prof. Kazimierzem Świegockim, prezentującym książkę Kamień i czas, w części poświęconą Wolaninowi

 

Więcej prac artysty