wyszukiwanie zaawansowane

Nagroda Roku ZPAP za 2020

Promna Marlena − Ogród naturalny

Jubileusz 110-lecia ZPAP

Mulak Maciej – Opór i Poddanie

Glass ON – Venice Glass Week

Rozpondek K.: Pamięci M. Kasperskiego

Wolanin Bronisław – Ceramika

Wolanin Bronisław (1937-2013) – Ceramika artystyczna
16 stycznia – 7 marca 2016, Klub Muzyki i Literatury. Wrocław, pl. Kościuszki 10

Twórczość Bronisława Wolanina stanowi, ze względu na swe szczególne walory, jedno z najwybitniejszych zjawisk w dziedzinie współczesnej sztuki ceramicznej w Polsce i Europie. Tworzył w kamionce i porcelanie – zarówno formy użytkowe do produkcji przemysłowej, jak i unikatowe oraz rzeźbiarskie – wśród nich cykl niepowtarzalnych płaskorzeźb-obrazów – Ariadna Sarnowicz.

fot. © K.Kuzborska


W części muzycznej przy fortepianie Maurycy Huf


Maurycy Huf


W części literackiej spotkanie z przyjacielem Bronisława Wolanina - poetą, filozofem prof. Kazimierzem Świegockim, prezentującym książkę Kamień i czas, w części poświęconą Wolaninowi

 

Więcej prac artysty