wyszukiwanie zaawansowane

Szpakowska-Kujawska A., Rytmy

Nagroda Roku ZPAP za 2020

Promna Marlena − Ogród naturalny

Nagroda Roku ZPAP za 2021

prof. Kortyka Stanisław – Obrazy (1981-2021)

80-lecie urodzin, 52-lecie pracy artystycznej

prof. Wołczuk Marian – Malarstwo


prof. Kazimierz Pawlak, Projekt 4.0


Teresa Buczyńska – Malarstwo...


Agnieszka Cecylia Kazała, Malarstwo, batik


prof. Wojciech Pukocz, Najwyższe...


ad. Chołuj Tomasz – Extraposition_Man

Wójcik Igor - Malarstwo

Fotoreportaż z wernisażu 4 sierpnia 2011. Galeria DCiK OKiS. Wrocław, Rynek-Ratusz 24.

Patronat honorowy: Ewa Wolak - Poseł na Sejm RP
Kierownictwo artystyczne galerii: Witold Liszkowski
Kurator wystawy: Karolina Zdrojewska

Zdjęcia: K. Kuzborska

Więcej o wystawie: www.zpap.wroclaw.pl/wojcik-igor-malarstwo