wyszukiwanie zaawansowane

Szpakowska-Kujawska A., Rytmy

Nagroda Roku ZPAP za 2020

Promna Marlena − Ogród naturalny

Nagroda Roku ZPAP za 2021

prof. Kortyka Stanisław – Obrazy (1981-2021)

Nagroda Roku ZPAP za 2022

prof. Eugeniusz Józefowski, Proces-ja...

Wójcik Igor - malarstwo

4 sierpnia - 15 września 2011. Galeria Dolnośląskiego Centrum Informacji Kulturalnej OKiS, Rynek-Ratusz 24, Wrocław. Wernisaż: 4 sierpnia 2011.

Patronat honorowy: Ewa Wolak - Poseł na Sejm RP
Kierownictwo artystyczne galerii: Witold Liszkowski
Kurator wystawy: Karolina Zdrojewska

Malarstwo Igora Wójcika to płynna koegzystencja wybranych stylistyk i struktur. Konstruktywistyczny porządek przenika się z surrealistycznymi skojarzeniami. Twarde, racjonalne podziały geometryczne przeplatają się z formami biologicznymi i organicznymi. Wójcik zestawia mięsiste i fakturowe płaszczyzny z secesyjnymi liniami. Wycyzelowane po mistrzowsku powierzchnie łączą się z ekspresyjnymii spontanicznymi gestami. Ta wielowarstwowość stylistyczna i znaczeniowa pokazuje artystę, który prowadzi intelektualną grę z konwencjami, zadaje sobie i odbiorcom pytanie, na które nie ma prostych odpowiedzi. Jego pluralistyczny i pytający świat malarski to swoiste zwierciadło rzeczywistości. Rzeczywistości równoległych, wielorakich i przenikających się enklaw mentalnych i kulturowych - Witold Liszkowski.

 

Zobacz fotoreportaż z wernisażu: zpap.wroclaw.pl

Więcej o artyście: pl.wikipedia.org