wyszukiwanie zaawansowane

Szpakowska-Kujawska A., Rytmy

Nagroda Roku ZPAP za 2020

Promna Marlena − Ogród naturalny

Nagroda Roku ZPAP za 2021

prof. Kortyka Stanisław – Obrazy (1981-2021)

Nagroda Roku ZPAP za 2022

prof. Eugeniusz Józefowski, Proces-ja...

Wójcik Igor

Ukończył Akademię Sztuk Pięknych we Wrocławiu (1993). Stypendysta Fine Art's Ateliers of Hollywood w USA (1998). Uznany za przedstawiciela tzw. surrealizmu abstrakcyjnego. Jest twórcą koncepcji estetycznej spekulacjonizm intuicjonistyczny oraz koncepcji artystycznej sztuka zjawiskowa. Autor cyklów malarskich pn.: Mechabiotyle i Postindustrium.

Artysta plastyk, projektant, specjalista PR. Odznaczony przez Prezydenta RP Krzyżem Oficerskim Orderu Polonia Restituta. Od 1989 roku prowadzi działalność handlową i doradczą z zakresu sztuki współczesnej w Polsce i USA.

Malarstwo Igora Wójcika to płynna koegzystencja wybranych stylistyk i struktur. Konstruktywistyczny porządek przenika się z surrealistycznymi skojarzeniami. Twarde, racjonalne podziały geometryczne przeplatają się z formami biologicznymi i organicznymi. Wójcik zestawia mięsiste i fakturowe płaszczyzny z secesyjnymi liniami. Wycyzelowane po mistrzowsku powierzchnie łączą się z ekspresyjnymii spontanicznymi gestami. Ta wielowarstwowość stylistyczna i znaczeniowa pokazuje artystę, który prowadzi intelektualną grę z konwencjami, zadaje sobie i odbiorcom pytanie, na które nie ma prostych odpowiedzi. Jego pluralistyczny i pytający świat malarski to swoiste zwierciadło rzeczywistości. Rzeczywistości równoległych, wielorakich i przenikających się enklaw mentalnych i kulturowych - Witold Liszkowski.

Artysta brał udział w 12 wystawach indywidualnych i ponad 90 zbiorowych.

Wystawiał m.in.: w warszawskiej Zachęcie, Muzeum Miejskim Wrocławia, Galerii Miejskiej we Wrocławiu, Willi Decjusza w Krakowie, Muzeum Narodowym w Poznaniu, Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze, Centrum Sztuki Współczesnej DOX w Pradze, Muzeum Sztuki Europejskiej w Libercu, Muzeum Krajowym w Brunszwiku, Salinenmuseum w Halle, Heydt Museum w Wuppertalu.

Prezentowany przez Polskie Instytuty w: Pradze, Bratysławie, Lipsku i Los Angeles. Jego dzieła znajdują się muzeach i kolekcjach prywatnych w Polsce, Niemczech, Czechach, Ukrainie, Włoszech, Szwajcarii, Belgii, Norwegii, Kanadzie i USA.

Zobacz:

Hybrydy wrocławskie

Informacja o wystawie - Malarstwo, 2011

Fotoreportaż z wernisażu wystawy Malarstwo, 2011