wyszukiwanie zaawansowane

Witold Liszkowski – Moje struktury

Kurator: Remigiusz Lenczyk
Termin wystawy: 14 do 23 grudnia 2018
Miejsce: Centrum Kultury Zamek, plac Świętojański 1, Wrocław

Organizatorzy:
Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu
– Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego.
Centrum Kultury „ZAMEK” Wrocław

W ramach wystawy zaprezentowane zostało malarstwo artysty charakteryzujące się szczególnym ułożeniem czarnych, białych i szarych elementów. Są one uporządkowane, czasami powtarzalne a ich ułożenie jest tym, co nadaje całości malarstwa jedność, jest stałym elementem zorganizowanej całości. Struktury Liszkowskiego przybierają formy rozrastających się kręgów, kopców, figur geometrycznych, oraz struktur otwartych – rozrastających się transformacyjnych modułów przypominających kształty organiczne i roślinne. Obrazy te stanowią lustra, odbicia emocji artysty, są abstrakcyjne i uniwersalne.

Wernisaż wystawy miał charakter spotkania z uczestnikami, na którym artysta przedstawił kolejne etapy swojej twórczości: od cyklu „Pytania i Sztuka osobista” z lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych poprzedniego wieku, poprzez cykle „Struktury osobiste” i „Multistruktury” aż do działań mających na celu twórczą integracje mieszkańców na dwóch przeciwległych podwórkach przy ul. Roosevelta we Wrocławiu. Spotkanie odbędzie się w sali, której ściany w całości pokryte są namalowanymi strukturami artysty.

Wystawa

Instalacja Pytania – sztuka osobista, 1978-2017 (Galeria Ring, Legnica)

Wystawa

Struktury osobiste – 300-200 cm, 2001

Wystawa

Instalacja Pytania, 1978-2018 – 2018 (Galeria Miejska, Wrocław)

Wystawa

Sztuka osobista – 1978

Wystawa

Struktury magiczne – 1997


Witold Liszkowski – absolwent (1979) Wydziału Malarstwa, Grafiki i Rzeźby ASP we Wrocławiu. Jest autorem ponad osiemdziesięciu indywidualnych wystaw i pokazów multimedialnych, uczestniczył w wielu seminariach i festiwalach artystycznych, Artysta znany od lat siedemdziesiątych z licznych akcji ulicznych, happeningów i performance (działania na ulicy Świdnickiej, przed Muzeum Narodowym i ACK Pałacyk we Wrocławiu, akcji Bukowice, działania w ramach Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Otwartej i wrocławskiego Centrum Sztuki Współczesnej). Witold Liszkowski jest nierozerwalnie kojarzony z paraplastycznymi działaniami społecznymi.

Prezentuje nurt sztuki eksperymentalnej i interdyscyplinarnej, a aktywność artystyczną łączy z refleksją teoretyczną i estetyczną. W latach 1997-2006 prowadził autorskie wykłady w Wyższym Studium Fotografii AFA we Wrocławiu, 2006-2009 w ASP Wrocław. Od 2004 członek Zarządu Okręgu ZPAP we Wrocławiu. Od 2013 wiceprezes Fundacji OK, ART, pracuje w Ośrodku Kulturalnej Animacji Podwórkowej i Teatrze Polskim we Wrocławiu. W 1997 otrzymał stypendium Ministra Kultury i Sztuki, w 2008 stypendium Zarządu Województwa Dolnośląskiego, w 2013 nagrodę w dziedzinie kultury i sztuki Marszałka Województwa Dolnośląskiego, w 2014 złotą odznakę ZPAP.

 

Wystawa

Struktury osobiste – akryl na płótnie, 180x180 cm

Wystawa

Struktury osobiste – akryl na płótnie, 180x180 cm, 2008

Wystawa

Struktury osobiste – akryl na płótnie, 130x130 cm, 2009

Wystawa

Struktury osobiste – akryl i piórko na płótnie, 100x100 cm, 2013

Wystawa

Brama Zachodnia, ESK Wrocław, 2015

Wystawa

Podwórkowa instalacja – Brama zachodnia, Galeria Miejska, 2018

Zdjecia: Witold Liszkowski

Więcej o artyście: Witold Liszkowski