wyszukiwanie zaawansowane

Szpakowska-Kujawska A., Rytmy

Nagroda Roku ZPAP za 2020

Promna Marlena − Ogród naturalny

Nagroda Roku ZPAP za 2021

prof. Kortyka Stanisław – Obrazy (1981-2021)

Nagroda Roku ZPAP za 2022

prof. Eugeniusz Józefowski, Proces-ja...

Wilk Urszula - Sonata na cztery...

Sonata na cztery pokoje i BŁĘKIT
20 lipca - 1 września 2013. Galeria Sztuki Najnowszej
Gorzów Wielkopolski, ul. Pomorska 73

 

Gabriela Dragun1
Papier – powietrze – barwa
O gorzowskim projekcie Urszuli Wilk

Urszula Wilk swoją twórczość traktuje jak proces. Owa ciągłość znajduje odzwierciedlenie w najnowszym projekcie zatytułowanym Sonata na cztery pokoje i błękit, stopniowo ujawniana na różnych poziomach: od formalnego po metafizyczny. Artystka zachęca do doświadczania sztuki wieloma zmysłami, czyniąc widza współtwórcą swoich prac, a samą siebie stawiając w pozycji widza, który dopiero w przestrzeni galerii odkryje całość dzieła, jego ostateczną formę i znaczenie. Ta integralność z publicznością jest możliwa m.in. dzięki przekroczeniu, wyjściu poza schemat odbioru malarstwa tylko zmysłem wzroku. W realizacji przygotowanej dla Galerii Sztuki Najnowszej w Gorzowie Wielkopolskim Urszula Wilk odwołuje się również do zmysłu dotyku i słuchu. Amfiladowa przestrzeń gorzowskiej galerii pozwala na takie rozmieszczenie obiektów malarskich, by swobodnie układały się w całym jej wnętrzu. Nie ma ram, ograniczających obraz: cztery zwoje o długości 26 m każdy, uwolnione, mogą wić się, układać w meandry. Kształtuje je powietrze i ciężar własny. Widz, przemieszczający się pomiędzy wstęgami, ingeruje w ten układ, dotykając, ocierając się o papier, słuchając jego szelestu. Dodatkowo obraz tworzy, zwielokrotnia światło i cienie rzucane przez ludzi oraz obiekty. Taka polisensoryczność dzieła sztuki i możność wielozmysłowego jego odbioru tworzą nową jakość.

ciąg dalszy artykułu w Tekstach

Biografia i prace artystki

 


Gabriela Dragun - doktor nauk humanistycznych, literaturoznawca i krytyk sztuki