wyszukiwanie zaawansowane

Szpakowska-Kujawska A., Rytmy

Nagroda Roku ZPAP za 2020

Promna Marlena − Ogród naturalny

Nagroda Roku ZPAP za 2021

prof. Kortyka Stanisław – Obrazy (1981-2021)

80-lecie urodzin, 52-lecie pracy artystycznej

prof. Wołczuk Marian – Malarstwo


prof. Kazimierz Pawlak, Projekt 4.0


Teresa Buczyńska – Malarstwo...


Agnieszka Cecylia Kazała, Malarstwo, batik


prof. Wojciech Pukocz, Najwyższe...


ad. Chołuj Tomasz – Extraposition_Man

Wieczorek Piotr – Teatr scenografii

 

Teatr scenografii Piotra Wieczorka
albo
Scenografie do nienapisanych tekstów i zdarzeń plenerowych

Teatr scenografii Piotra Wieczorka

Film –  Andrzej Wawrzyniak5 kwietnia 2014

 

Wieczorek Piotr – Stos sztuki, 12 maja 2015