wyszukiwanie zaawansowane

Wyróżnienie: Adam Abel

Szpakowska-Kujawska A., Rytmy

Kulesza Maria – Szkło unikatowe

12. Park Sztuki – wystawa

Werszler Rafał

Urodzony we Wrocławiu. Dyplom magistra sztuki z wyróżnieniem otrzymał w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych (obecnie ASP) we Wrocławiu na Wydziale Ceramiki i Szkła. Specjalizacja Szkło Unikatowe, pracownia szkła unikatowego prof. Ludwika Kiczury i pracownia grafiki artystycznej prof. Haliny Pawlikowskiej. Dyplom w 1993 roku. Od 1993 roku pracuje na etacie plastyka w Dolnośląskiej Bibliotece Publicznej we Wrocławiu, a od 2000 roku jest kierownikiem Działu Poligrafii i Wydawnictw DBP.

W 2015 roku uzyskał tytuł doktora nauk humanistycznych, w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa, Uniwersytet Wrocławski.

Artysta zajmuje się rysunkiem, grafiką artystyczną, wydawniczą, ekslibrisem, fotografią, malarstwem akrylowym, filmem dokumentalnym i artystycznym, szkłem unikatowym, batikiem, aranżacją przestrzeni wystawienniczej. Pisze felietony i wiersze.

Strona artysty: werszler-rafal