wyszukiwanie zaawansowane

Szpakowska-Kujawska A., Rytmy

Nagroda Roku ZPAP za 2020

Promna Marlena − Ogród naturalny

Nagroda Roku ZPAP za 2021

prof. Kortyka Stanisław – Obrazy (1981-2021)

Nagroda Roku ZPAP za 2022

prof. Eugeniusz Józefowski, Proces-ja...

Werszler Rafał

Urodzony we Wrocławiu. Dyplom magistra sztuki z wyróżnieniem otrzymał w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych (obecnie ASP) we Wrocławiu na Wydziale Ceramiki i Szkła. Specjalizacja: szkło unikatowe, pracownia szkła unikatowego prof. Ludwika Kiczury i pracownia grafiki artystycznej prof. Haliny Pawlikowskiej. Dyplom w 1993 roku. 

Członek Związku Polskich Artystów Plastyków Okręg Wrocławski od 1994. Studia doktoranckie, PAN, Warszawa (2007-2011). Rozprawa doktorska na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego (2015). Praca: Uniwersytet Wrocławski, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa (adiunkt). Dolnośląska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu (kierownik Działu Usług Poligraficznych i Plastycznych).

Twórczość wizualną prezentował na wystawach indywidualnych i zbiorowych w Polsce i za granicą. Laureat nagród i wyróżnień na konkursach i wystawach konkursowych.

Artysta zajmuje się rysunkiem, grafiką artystyczną, wydawniczą, ekslibrisem, fotografią, malarstwem akrylowym, filmem dokumentalnym i artystycznym, szkłem unikatowym, batikiem, aranżacją przestrzeni wystawienniczej. Pisze felietony i wiersze.

Odznaczenia

  • Zasłużony Działacz Kultury RP (2003)
  • Krzyż 70-lecia Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość (2015)
  • Srebrna Odznaka TMW (2018)

 

oprac.©kkuzborska