wyszukiwanie zaawansowane

Szpakowska-Kujawska A., Rytmy

Nagroda Roku ZPAP za 2020

Promna Marlena − Ogród naturalny

Nagroda Roku ZPAP za 2021

prof. Kortyka Stanisław – Obrazy (1981-2021)

Nagroda Roku ZPAP za 2022

prof. Eugeniusz Józefowski, Proces-ja...

Werszler Jerzy – Rysunek jako...

Rysunek jako pełen wyraz artystyczny
10 czerwca – 22 lipca 2022
Wernisaż: 10 czerwca 2022, godz. 17.30
Galeria Pod Plafonem, Dolnośląska Biblioteka Publiczna
im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu, Rynek 58

Jubileusz 60-lecia pracy twórczej Artysty

Jerzy Werszler, autor niezliczonych wrocławskich neonów […] podjął, trwającą szereg dziesięcioleci, współpracę z firmą Reklama, z której pomocą wyposażył Wrocław w szeroki zestaw świetlnych znaków orientacyjnych. Pełniły one funkcje miastotwórczą, wiążąc się z architekturą i zapisując się trwale się w przestrzennej świadomości mieszkańców. [...] Autor neonów posiadał wciąż w swojej dyspozycji drugi zakres wypowiedzi artystycznej, był nim rysunek. Rysunek świecił światłem odbitym od neonów, a neony światłem emitowanym przez rysunki. Był poligonem doświadczeń formalnych, źródłem pomysłów, a obecnie jest dialogiem z czasem i przestrzenią. Raz przybiera formy wypowiedzi abstrakcyjnych, innym razem podróżuje wśród mgławic i innych zakamarków kosmosu – prof. Michał Jędrzejewski.

Kurator wystawy i autor zdjęć: dr Rafał Werszler

 

oprac.©kkuzborska