wyszukiwanie zaawansowane

Nagroda Roku ZPAP za 2020

Promna Marlena − Ogród naturalny

Jubileusz 110-lecia ZPAP

Mulak Maciej – Opór i Poddanie

Glass ON – Venice Glass Week

Rozpondek K.: Pamięci M. Kasperskiego

Wdowczyk Jolanta - Kot jaki jest...

11 października 2012 w Galerii Tkackiej Na Jatkach, Wrocław, ul. Jatki 19/23, odbył się wernisaż wystawy prac Jolanty Wdowczyk. Artystka jest adiunktem w Pracowni Grafiki Warsztatowej Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu UAM w Poznaniu. Uprawia malarstwo, rysunek i grafikę. Zajmuje się projektowaniem wnętrz. Tworzy też scenografie. Jest członkiem Stowarzyszenia Pastelistów Polskich.

Kurator wystawy: prof. Maria Ewa Poradowska-Werszler

Zdjęcia: K. Kuzborska i Rodzina Państwa Werszlerów