wyszukiwanie zaawansowane

Warlikowska ET BER Małgorzata - Marilyn...

Mycie Twarzy - 24 stycznia - 2 marca 2014
Galeria Szkła i Ceramiki, pl. Kościuszki 9/10

Jedząc Marilyn Monroe - 24 stycznia - 2 marca 2014
Galeria Awangarda, ul. Wita Stwosza 32

Małgorzata ET BER Warlikowska zaprezentuje grafikę, rzeźbę, ceramikę oraz akcję artystyczne. Wystawa: Jedząc Marilyn Monroe / Mycie twarzy jest refleksją na temat tożsamości, rozumianej wielowątkowo: podmiotowości kobiety, artystki, osoby prywatnej i publicznej, człowieka jako ogniwa łańcucha genealogicznego, nośnika kodu kulturowego, elementu funkcjonującego w określonych relacjach z innymi. Indywidualność i niezależność kontra egzystencja w określonych ramach, wytyczonych przez otoczenie, kulturę, biologię.

Warlikowska Małgorzata - Marilyn...

Warlikowska Małgorzata - Marilyn...

Warlikowska Małgorzata - Marilyn...

Warlikowska Małgorzata - Marilyn...

Ekspozycja zbudowana została przy pomocy grafiki łączonej z ceramiką, malarstwa, rzeźby, instalacji, złocenia, kalki, akcji, koncepcji, oraz środków: świadomego czerpania z różnych epok, odwoływania się do toposów, zabawy ze znanymi z historii sztuki motywami, wynaturzania ich, deformowania, łączenia, dzielenia… Wystawa opowiada o procesie kreacji wizerunku, o jego tworzeniu, przyjmowaniu przez otoczenie, przetrawieniu i dewaluacji. Zaczyna się od narodzin gwiazdy... a potem jest coraz absurdalniej.

Kuratorka: Alicja Klimczak-Dobrzaniecka

Więcej: o artystce

Zdjęcia z wernisażu