wyszukiwanie zaawansowane

Szpakowska-Kujawska A., Rytmy

Nagroda Roku ZPAP za 2020

Promna Marlena − Ogród naturalny

Nagroda Roku ZPAP za 2021

prof. Kortyka Stanisław – Obrazy (1981-2021)

Nagroda Roku ZPAP za 2022

prof. Eugeniusz Józefowski, Proces-ja...

Warlikowska M. ET BER - Jedząc Marilyn

Mycie twarzy / Jedząc Marilyn Monroe
Małgorzata ET BER Warlikowska
24 stycznia - 2 marca 2014
BWA Awangarda Wrocław, ul. Wita Stwosza

Wystawa Mycie Twarzy / Jedząc Marilyn Monroe Małgorzaty ET BER Warlikowskiej otrzymała Wyróżnienie w eliminacjach do Nagrody Roku 2014. Kuratorka wystawy: Alicja Klimczak-Dobrzaniecka.

fot. © K.Kuzborska

Jedząc Marilyn Monroe

Jedząc Marilyn Monroe

Mycie twarzy - foto

  • jesteś tym, co jesz... jeśli zjesz...?!
  • Główni bohaterowie: MONROE, PICTOMAN, i ET BER
  • o ile „Mycie twarzy" jest o człowieku no name, o tyle „Jedząc..." jest o powstawaniu ikony: fenomen „znanej twarzy", i chęci jej stworzenia, zdobycia i przekleństwo jej posiadania, to o „twarzy", która się odrywa od człowieka, o wizerunku, który staje się niezależny od człowieka: o wizerunku, który staje się produktem, wzorcem i przekleństwem, społecznym narzędziem, tematem marzeń (pożądań) zbiorowych - ogólnie o szeroko pojętej konsumpcji, po kilku miesiącach prac nad tym tematem nie uniknęłam też tematów gender
  • techniki: wszystko, co mi przyjdzie do głowy: instalacje, dużo gry światłem, widz przechodzi od sceny do sceny, zaczyna się od narodzin gwiazdy... a potem jest coraz absurdalniej.
  • …widziałam ostatnio film Stany Zjednoczone Amnezji. Gdyby moja sztuka była słowami, o których myślę, wiele z nich brzmiałoby jak cytaty Gore’a Vidala.

Małgorzata ET BER Warlikowska prezentuje grafikę, rzeźbę, ceramikę oraz akcje artystyczne. Wystawa: Mycie twarzy / Jedząc Marilyn Monroe jest refleksją na temat tożsamości, rozumianej wielowątkowo: podmiotowości kobiety, artystki, osoby prywatnej i publicznej, człowieka jako ogniwa łańcucha genealogicznego, nośnika kodu kulturowego, elementu funkcjonującego w określonych relacjach z innymi. Indywidualność i niezależność kontra egzystencja w określonych ramach, wytyczonych przez otoczenie, kulturę, biologię.

 

Więcej o artystce