wyszukiwanie zaawansowane

Szpakowska-Kujawska A., Rytmy

Nagroda Roku ZPAP za 2020

Promna Marlena − Ogród naturalny

Nagroda Roku ZPAP za 2021

prof. Kortyka Stanisław – Obrazy (1981-2021)

Nagroda Roku ZPAP za 2022

prof. Eugeniusz Józefowski, Proces-ja...

Wandrychowski Cezary

UMK Toruń, dyplom 1986
Specjalizacja: konserwacja i restauracja malarstwa i rzeźby polichromowanej
Konserwator malarstwa i rzeźby polichromowanej

 

 

 

Realizuje prace konserwatorskie nieprzerwanie od 25 lat. Wraz z żoną Dorotą Wandrychowską od 1987 roku tworzy interdyscyplinarny zespół konserwatorski, zajmujący się wszelkimi dziedzinami konserwacji dzieł sztuki. Współwłaściciel firmy konserwatorskiej Artis Konserwacja Zabytków.

Ważniejszy dorobek

 • 1987-1992 - współrealizator interdyscyplinarnej konserwacji Pałacu w Krzyżowej
 • 1992-1996 - konserwacja gotycko-renesansowych stalli, kościół św. Elżbiety, Wrocław
 • 1993 - konserwacja barokowego malarstwa ściennego na chórze Sali Książęcej, Lubiąż
 • 1994-1996 - konserwacja barokowego ołtarza Czternastu Wspomożycieli, Duszniki Zdrój
 • 1994-1996 - konserwacja i rekonstrukcja renesansowej elewacji ze sgrafittem Ratusza, Bolesławiec
 • 1998-1999 konserwacja wnętrza Kaplicy Zmarłych w Katedrze, Wrocław
 • 2000 - konserwacja kasetonowego stropu Sali Radnych w Ratuszu, Wrocław
 • 1998-2010 - konserwacja zespołu ośmiu ołtarzy i ambony w Kościele Franciszkanów, zniszczonych w powodzi w roku 1997, Wrocław
 • 1998-2006 - współrealizator (wraz z żoną) wystroju reprezentacyjnych wnętrz wraz z widownią Opery Dolnośląskiej, Wrocław
 • 2001-2006 - konserwacja elementów Kościoła Opatrzności Bożej: zabytkowych ławek, balkonów, figur i rokokowego prospektu organowego
 • 2007 - wpółrealizator konserwacji wczesnorenesansowego malarstwa w Kaplicy Schmedchinów w kościele św. Elżbiety, Wrocław

1. Prace konserwatorskie w Operze Dolnośląskiej

Balkon po konserwacji

Fragment balkonu przed konserwacją

Fragment balkonu widowni po konserwacji

Fragment sufitu widowni w trakcie prac konserwatorskich

Sufit widowni po konserwacji

Widownia po konserwacji

 

2. Prace konserwatorskie ambony kościoła Franciszkanów w Kłodzku

Ambona - etap złoceń

Ambona po konserwacji

Ambona rozłożona na czynniki pierwsze w trakcie prac

Detale ambony w trakcie prac

 

Kontakt

tel. (71) 325 32 40, 502 662 379
e-mail: artis@interia.eu