wyszukiwanie zaawansowane

Walne Zebranie Członków, IX 2022

Na podstawie §39 pkt 1-9 Statutu Związku Polskich Artystów Plastyków Zarząd Okręgu Wrocławskiego zwołuje Walne Zebranie Członków Okręgu na dzień 15 września 2022 roku (czwartek). Zebranie odbędzie się w sali nr 410 (IV p.,winda) nowego budynku ASP Centrum Sztuk Użytkowych przy ul. Traugutta 19-21, w godzinach: 16.30 – I termin, 16.45 – II termin. W terminie drugim, zebranie rozpocznie się niezależnie od liczby obecnych.

Porządek obrad

  1. Otwarcie i powitanie zebranych.
  2. Wybór przewodniczącego i prezydium zebrania.
  3. Wybór komisji mandatowo-skrutacyjnej – 3 osoby.
  4. Informacje prezesa.
  5. Wybór delegatów i ich zastępców na XXVI Walny Zjazd Delegatów w Warszawie w dniach 5-06 listopada 2022 roku.
  6. Wybór uzupełniający do składu Okręgowego Sądu Koleżeńskiego.
  7. Sprawy bieżące Okręgu.
  8. Wolne wnioski.

Zarząd Okręgu Wrocławskiego Związku Polskich Artystów Plastyków.
Wrocław, 29 sierpnia 2022.

Przed rozpoczęciem zebrania będzie możliwość uregulowania składek.