wyszukiwanie zaawansowane

Szpakowska-Kujawska A., Rytmy

Nagroda Roku ZPAP za 2020

Promna Marlena − Ogród naturalny

Nagroda Roku ZPAP za 2021

prof. Kortyka Stanisław – Obrazy (1981-2021)

80-lecie urodzin, 52-lecie pracy artystycznej

prof. Wołczuk Marian – Malarstwo


prof. Kazimierz Pawlak, Projekt 4.0


Teresa Buczyńska – Malarstwo...


Agnieszka Cecylia Kazała, Malarstwo, batik

VIII Park Sztuki

16 grudnia 2016 – 7 stycznia 2017
Galeria Sztuki Socato przy placu Solnym we Wrocławiu

Na terenie Folwarku Książęcego należącym do kompleksu Zamku Kliczków odbył się już po raz ósmy plener malarski Park sztuki – Zamek Kliczków. Tradycyjnie plener zakończył się wystawą we wrocławskiej Galerii Socato oraz wydaniem katalogu z pracami powstałymi na plenerze.

Uczestnicy wernisażu: Anna Borcz, Agata Ilona Brożek, Michalina Cieślikowska-Kulmatycka, Pati Dubiel, Helena Hadaś, Małgorzata Kapłan, Grzegorz Albert Kowalczyk, Bogna Kozera-Radomska, Renata Micherda-Jarodzka, Marek Ruszkiewicz, Justyna Sirecka, Krystyna Szczepaniak.

Fotografie: K. Szczepaniak

Informacja o wystawie poplenerowej w Galerii Socato