wyszukiwanie zaawansowane

Tomasz Dobiszewski – Pies

Termin wystawy: 25 maja - 5 lipca 2017
Miejsce: Galeria KINO, Dolnośląskie Centrum Filmoweul. Piłsudskiego 64a, Wrocław

Zagadnieniem, które zarówno w pracy „Pies”, jak i we wcześniejszych realizacjach próbuję zgłębić jest poszukiwanie obrazu mentalnego, który rodzi się w głowie odbiorcy w reakcji na przedstawione mu sygnały, wskazówki, tropy. W prezentowanej realizacji film „Pies Andaluzyjski” Luisa Bunuela z 1928 roku został podzielony na podstawowe elementy składowe, czyli na około 32 tysiące pojedynczych klatek. Później zostały one połączone w taki sposób, że każdy z  prezentowanych obrazów zawiera w sobie sumę klatek składających się na jedno ujęcie filmu Bunuela. Im większa jest dynamika aktorów w danym ujęciu filmowym, tym bardziej uwidocznione zostają fazy ruchu postaci, a obrazy zaczynają przypominać chronofotografie Etienna-Jules Marey’a. Odbiorca oglądając serię 300 zamrożonych ujęć może sobie w umyśle skonstruować niezależną wersję filmu, we własnym, nienarzuconym mu czasie i tempie.

Tomasz Dobiszewski – „Pies”

Tomasz Dobiszewski – „Pies”

Tomasz Dobiszewski – „Pies”

Tomasz Dobiszewski – „Pies”

Tomasz Dobiszewski – „Pies”

Tomasz Dobiszewski – „Pies”

Tomasz Dobiszewski – „Pies”

Tomasz Dobiszewski – „Pies”

Tomasz Dobiszewski – „Pies”

Tomasz Dobiszewski – „Pies”

Tomasz Dobiszewski – „Pies”

Tomasz Dobiszewski – „Pies”

Tomasz Dobiszewski – „Pies”

Tomasz Dobiszewski – „Pies”

Tomasz Dobiszewski – „Pies”

Tomasz Dobiszewski ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Poznaniu w Pracowni Fotografii Intermedialnej pod kierunkiem Prof. Krzysztofa J. Baranowskiego i Prof. Stefana Wojneckiego. Jest studentem Międzywydziałowych Studiów Doktoranckich na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu.Formułuje artystyczną wypowiedź, posługując się fotografią, wideo i multimedialnymi instalacjami. Czas i przestrzeń, ograniczenia percepcji, iluzja oraz szeroko rozumiane zagadnienia partycypacji stanowią obszar jego eksploracji. W pracach, które są dowodami procesów artystycznego oswajania mediów, nie poprzestaje na czysto konceptualnych strategiach poznawczych, lecz wzbogaca dyskurs o elementy pozaintelektualne, jak na przykład wrażenia zmysłowe i poznanie intuicyjne.Prace w kolekcji Bunkra Sztuki w Krakowie, Palace of the Governors Photo Archives at the New Mexico History Museum (USA), Galerii Sztuki Nowoczesnej Muzeum im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy oraz w kolekcjach prywatnych. Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2012).

Zdjęcia: Tomasz Dobiszewski