wyszukiwanie zaawansowane

Szpakowska-Kujawska A., Rytmy

Nagroda Roku ZPAP za 2020

Promna Marlena − Ogród naturalny

Nagroda Roku ZPAP za 2021

prof. Kortyka Stanisław – Obrazy (1981-2021)

Nagroda Roku ZPAP za 2022

prof. Eugeniusz Józefowski, Proces-ja...

Tomalak Stanisław

Urodzony w Brzegu Dolnym (1955). Od 2011 roku członek Związku Polskich Artystów Plastyków, rekomendowany przez profesorów: S. Kortykę i W. Kuczmę z wrocławskiej ASP. Od 1975 roku zajmuje się działalnością plastyczną. Przez lata uprawiał tradycyjne malarstwo pejzażowe. Następnie bliski mu był nurt zbliżony do realizmu fantastycznego. Od 2000 coraz częściej skłania się w stronę abstrakcji. Nieustannie eksperymentuje, stosując oprócz tradycyjnych metod autorskie techniki i technologie. Prace mają zróżnicowaną strukturę. Obrazy nazywa Fragmentami, nadając im kolejne numery.

Fragment 774, canvas, 100×100

Fragment 706, canvas, 100×100

Fragment 460 AB

Fragment 694 ABCD, canvas 4×70×60

Fragment 756, canvas, 4×60×40

Fragment 756, canvas, 4×60×50

Fragment 762, canvas, 100×80

Rysunek 41

Rysunek 42

Rysunek 43

Rysunek 44

Fragmentm 762, canvas, 100×80

Fragment 392, canvas, 100×100

Fragment 392, canvas, detal

Figura 21.2

Figura 21.3

Figura 21.4

Figura 21.5

Ustroń, 21.11

Maska 10

Zdjęcia: ©Stanisław Tomalak

oprac.©kkuzborska