wyszukiwanie zaawansowane

Szpakowska-Kujawska A., Rytmy

Nagroda Roku ZPAP za 2020

Promna Marlena − Ogród naturalny

Nagroda Roku ZPAP za 2021

prof. Kortyka Stanisław – Obrazy (1981-2021)

80-lecie urodzin, 52-lecie pracy artystycznej

prof. Wołczuk Marian – Malarstwo


prof. Kazimierz Pawlak, Projekt 4.0


Teresa Buczyńska – Malarstwo...


Agnieszka Cecylia Kazała, Malarstwo, batik


prof. Wojciech Pukocz, Najwyższe...


ad. Chołuj Tomasz – Extraposition_Man

Terlikowska Elżbieta - Wczorajszy...

3 września - 7 października 2011
Wczorajszy wieczór - Galeria Miejska, Wrocław, Kiełbaśnicza 28

Zdjęcia: K. Kuzborska

Więcej: biografia i prace artystki

Wystawie towarzyszy tekst Krzysztofa Kucharskiego
Ile dusz jest w jednej Lalce