wyszukiwanie zaawansowane

Szpakowska-Kujawska A., Rytmy

Nagroda Roku ZPAP za 2020

Promna Marlena − Ogród naturalny

Nagroda Roku ZPAP za 2021

prof. Kortyka Stanisław – Obrazy (1981-2021)

Nagroda Roku ZPAP za 2022

prof. Eugeniusz Józefowski, Proces-ja...

Wieczorek Piotr - Teatr scenografii

Teatr scenografii Piotra Wieczorka albo scenografie
do nienapisanych tekstów i zdarzeń plenerowych

5 kwietnia - 5 maja 2014, Muzeum Miejskie we Wrocławiu - Arsenał

Dzieła Piotra Wieczorka to koncepcje, a koncepcje to partytury teatralne. Nie powstały one z góry założonej, wymyślonej, wykoncypowanej reguły, przyjętej przez plastyka w miejsce tworzenia obrazów czy rzeźb, które na ten moment porzucił. "Scenografie do nienapisanych tekstów" są punktem dojścia do celu na długiej drodze rozwoju, momentem spełnienia. 
(z katalogu wystawy, 2014).

zdjęcia©kkuzborska

Teatr scenografii
Projekt scenografii do burleski Adama Rząsy Wąski przełyk

Teatr scenografii

Teatr scenografii

Teatr scenografii
Scenografia do tekstu K.K. Baczyńskiego, Skacze pochylony nad śmiercią

Teatr scenografii
Projekt scenografii do obyczajówki Vidi Treissen Martwy sezon

Teatr scenografii
Na pierwszym planie: Rekwizyty dynamicznej sytuacji ulicznej

Teatr scenografii

Teatr scenografii
Teatr Strachu Adama Rząsy, Dziwąg w rozkroku, projekt rozwiązania planu przestrzennego

Teatr scenografii
Projekt scenografii ulicznej do drugiego aktu sztuki Sandro Rieciego Wielki tydzień terrorysty

Teatr scenografii

Teatr scenografiiSytuacja sceniczna do moralitetu Filokratesa Czterej, którzy nie byli jeźdźcami

Teatr scenografii

Teatr scenografii
Rozwiązanie sytuacji plenerowej do widowiska z okazji 173 rocznicy klęski pod Chłopicami

Teatr scenografii
Panneau dekoracyjne (projekt) do tekstu Urszuli Kozioł, Leć chyżawo ptaku białawy

Teatr scenografii

Teatr scenografii
Projekt sytuacji scenicznej do dramatu Waleriana Jaremy, Poślizg nosorożca, scena finałowa

Teatr scenografii

Teatr scenografii
Element scenografii ulicznej V Międzynarodowego Festiwalu Studenckiego Teatru Otwartego, Wrocław 1975

Teatr scenografii
Teatr Strachu Adama Rząsy, Bulgot Antoniego Rypy

Teatr scenografii
Sytuacja sceniczna do opowieści Osipa Mandelsztama Niedokończony fresk mojego mroku

Teatr scenografii
Druga zasuwa przeciwpożarowa dla Teatru Parzydło - animacja akcji

Teatr scenografii

Teatr scenografii Piotra Wieczorka

Teatr scenografii Piotra Wieczorka

oprac.©kkuzborska