wyszukiwanie zaawansowane

Szpakowska-Kujawska A., Rytmy

Nagroda Roku ZPAP za 2020

Promna Marlena − Ogród naturalny

Nagroda Roku ZPAP za 2021

prof. Kortyka Stanisław – Obrazy (1981-2021)

Nagroda Roku ZPAP za 2022

prof. Eugeniusz Józefowski, Proces-ja...

Szpakowski Wacław (1883-1973)

Wacław Szpakowski – twórca rysunkowych Linii rytmicznych, powstałych w latach 1900-1951 – prekursor abstrakcji geometrycznej w sztuce, uznany za jednego z pionierów sztuki abstrakcyjnej w skali światowej. Wacław Szpakowski – urodzony w Warszawie (1883) zmarł we Wrocławiu (1973), gdzie mieszkał od 1945 roku. Artysta zasługujący na trwałe miejsce w historii sztuki współczesnej. Pierwsza prezentacja jego prac odbyła się już po śmierci artysty, w Muzeum Sztuki w Łodzi, 1978, a pierwsza wystawa monograficzna – w 1992 roku w Brukseli (galeria Atelier 340).

Wacław Szpakowski w mieszkaniu przy ul. Widok 2/4 we Wrocławiu, 1948, fot. Andrzej Wierzchowiecki, własność rodziny Wacław Szpakowski in his flat at 2/4 Widok Street in Wrocław, 1948, photo: Andrzej Wierzchowiecki, property of artist’s family

. Wacław Szpakowski, „Linie rytmiczne” – B5, ok. 1925, rysunek, własność rodziny Wacław Szpakowski, „Rhythmical Lines” – B5, ca. 1925, drawing, property of artist’s family

Wacław Szpakowski, „Linie rytmiczne” – F3, ok. 1925, rysunek, własność rodziny | „Rhythmical Lines” – F3, ca. 1925, drawing, property of artist’s family

Wacław Szpakowski, „Linie rytmiczne”– F2, 1925–1926, rysunek, własność rodziny Wacław Szpakowski, „Rhythmical Lines” – F2, 1925–1926, drawing, property of artist’s family

 

Dzieła Szpakowskiego brały udział w wielu wystawach polskiej sztuki za granicą (Presences Polonaises, Centrum Pompidou, Paryż 1983; Europa, Europa, Bonn 1994). Pokazane zostały na wystawie Inventing Abstraction, 1910-1925 w Museum of Modern Art w Nowym Jorku (2012/2013), podsumowującej początki nurtu sztuki abstrakcyjnej na świecie.

Strona artysty: waclawszpakowski.pl