wyszukiwanie zaawansowane

Szpakowska-Kujawska A., Rytmy

Nagroda Roku ZPAP za 2020

Promna Marlena − Ogród naturalny

Nagroda Roku ZPAP za 2021

prof. Kortyka Stanisław – Obrazy (1981-2021)

80-lecie urodzin, 52-lecie pracy artystycznej

prof. Wołczuk Marian – Malarstwo


prof. Kazimierz Pawlak, Projekt 4.0


Teresa Buczyńska – Malarstwo...


Agnieszka Cecylia Kazała, Malarstwo, batik


prof. Wojciech Pukocz, Najwyższe...


ad. Chołuj Tomasz – Extraposition_Man

Szoc Sylwia

 

UMK Toruń, nr dyplomu 493/1968 

Specjalizacja: konserwacja i restauracja malarstwa i rzeźby polichromowanej 

Rzeczoznawca ZPAP

 

Kontakt

tel. (71) 759 14 45, 691 059 962
e-mail: Sylwia2940@wp.pl