wyszukiwanie zaawansowane

Szpakowska-Kujawska A., Rytmy

Nagroda Roku ZPAP za 2020

Promna Marlena − Ogród naturalny

Nagroda Roku ZPAP za 2021

prof. Kortyka Stanisław – Obrazy (1981-2021)


prof. Kazimierz Pawlak, Projekt 4.0


Teresa Buczyńska – Malarstwo...


Agnieszka Cecylia Kazała, Malarstwo, batik


prof. Wojciech Pukocz, Najwyższe...


ad. Chołuj Tomasz – Extraposition_Man

Staszczak Michał - Jednocześnie


Instalacja Jednocześnie wchodzi w skład pracy doktorskiej 2012.

Wystawa: Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta
Wrocław, Plac Polski 3/4

Więcej filmów artysty: youtube.com/michalstaszczak

Kontakt: michal.staszczak@wp.pl