wyszukiwanie zaawansowane

Nagroda Roku ZPAP za 2021

prof. Kortyka Stanisław – Obrazy (1981-2021)

80-lecie urodzin, 52-lecie pracy artystycznej

prof. Wołczuk Marian – Malarstwo


Purzycka Edyta – Portrety w motylach...


Kułacz-Karpiński Krzysztof

Jubileusz 60-lecia pracy twórczej

Werszler Jerzy – Rysunek

Staszczak Michał - Jednocześnie


Instalacja Jednocześnie wchodzi w skład pracy doktorskiej 2012.

Wystawa: Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta
Wrocław, Plac Polski 3/4

Więcej filmów artysty: youtube.com/michalstaszczak

Kontakt: michal.staszczak@wp.pl