wyszukiwanie zaawansowane

Szpakowska-Kujawska A., Rytmy

Nagroda Roku ZPAP za 2020

Promna Marlena − Ogród naturalny

Nagroda Roku ZPAP za 2021

prof. Kortyka Stanisław – Obrazy (1981-2021)

Nagroda Roku ZPAP za 2022

prof. Eugeniusz Józefowski, Proces-ja...

Skarbek Krzysztof - Miłość i strach

Wystawa - Miłość i Przemijanie. Strach i Nadzieja - od 16 maja 2013. Galeria Sztuki Aktualnej. Wrocław, Jatki 12-13. "Malarstwo Skarbka to połączenie energetycznej i żywiołowej ekspresji formalnej z poetyką lirycznego surrealizmu w warstwie przedstawieniowej. Odznacza się migotliwą dekoracyjnością ostrego koloru, który drga, świeci i wibruje. Płótna wręcz eksplodują barwami, dynamizmem i energią. Obwiedzione mocnymi konturami plamy barwne budowane są z setek kolorowych kropek, zygzaków i maźnięć. Faktury jego płócien są grube i mięsiste, pojawiają się też obrazy reliefowe, stworzone z materii pianki budowlanej, z doklejonych kawałków plastiku lub pogniecionych tkanin. Stany emocjonalne bohaterów swoich obrazów oraz grę elementów kompozycyjnych podkreśla Skarbek za pomocą wizualizacji istniejących w naturze zjawisk świetlnych. Zainteresowała mnie tzw. fotografia kilianowska, która pokazuje aurę wokół żywych organizmów, zdrowe, jak i chore wibracje ciała. Wykorzystuję ją w swoich obrazach, wokół przedmiotów, miejsc, osób, aby pokazać pozytywne rozświetlenie sytuacji "1- mówi artysta, profesor ASP we Wrocławiu.

 

Tworząc, aktywuję wydarzenia z pogranicza codzienności, marzeń, potocznych działań oraz baśni. Treść i struktura baśni wyraża podstawową mądrość, czytelną dla wszystkich w wielu kulturach. Sięga ona korzeniami do znanych archetypów, a zarazem stanowi swoistą zagadkę, którą można rozwiązać osobiście. W mojej baśni banalna codzienność ulega przemianie w realizację pragnień o życiu niewymuszonym, zgodnym z projekcjami nieskrępowanej fantazji. Możemy dostrzec tu również nowe mity i symbole naszych czasów. Malarstwo moje może wyzwolić pytania o przyszłość naszej cywilizacji. Użyte elementy wizualne mają podkreślać ideę przekazu. Stosuję mocny kolor a także kontrast w stabilnych a także rozedrganych płaszczyznach. Konstrukcja obrazów jest otwarta na wielorakie ujęcie problemu malarskiego. Dostrzec można tu także różnorodność zastosowanych środków ekspresji w postaci zmieniających się technik malarskich2- mówi prof. Skarbek.

1 culture.pl