wyszukiwanie zaawansowane

Szpakowska-Kujawska A., Rytmy

Nagroda Roku ZPAP za 2020

Promna Marlena − Ogród naturalny

Nagroda Roku ZPAP za 2021

prof. Kortyka Stanisław – Obrazy (1981-2021)

Nagroda Roku ZPAP za 2022

prof. Eugeniusz Józefowski, Proces-ja...

Sarzyńska Janina Jadwiga

Janina Jadwiga Sarzyńska - Wiem, że odkrywam, z cyklu: Poza codziennością

Artystka prezentuje jedną ze swych prac Multiplikację. To artystyczna podróż. Opowieść o świecie trudnym do spenetrowania i wciąż nieodkrytym.

www.youtube.com

Więcej o sztuce artystki