wyszukiwanie zaawansowane

Nagroda Roku ZPAP za 2020

Promna Marlena − Ogród naturalny

Jubileusz 110-lecia ZPAP

Sajdok Maria

Studia w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych we Wrocławiu (obecnie ASP) na Wydziale Ceramiki i Szkła ze specjalizacją ceramicznego malarstwa architektonicznego w Pracowni Malarstwa Sztalugowego prof. Marii Dawskiej i projektowania kompozycji dla architektury oraz grafiki pod kierunkiem prof. Stanisława Dawskiego. Dyplom w 1968 roku. Artystka od ukończenia studiów pracuje twórczo. Uprawia malarstwo sztalugowe, akwarelowe, ceramiczne, rysunek, grafikę, ekslibris. Projektuje kompozycje dla architektury, kolorystykę, ceramiczną płaskorzeźbę.

Sprinter, fragment płaskorzeźby ceramicznej dla AWF w Warszawie
Sprinter, fragment płaskorzeźby ceramicznej dla AWF w Warszawie

Portret Gustawa Morcinka na tle panoramy Skoczowa
Portret Gustawa Morcinka na tle panoramy Skoczowa

Wyzwolenie, inspiracja opowiadaniem Gustawa Morcinka Łysek z pokładu Idy
Wyzwolenie, inspiracja opowiadaniem Gustawa Morcinka
Łysek z pokładu Idy

Tryptyk - płaskorzeźby ceramiczne zrealizowane w Elektrowni Turów


Bursztynowa


Czerwone krople


Zielone krople

Fragment wystawy w Muzeum Narodowym we Wrocławiu

Granice wolności
Granice wolności

Artystka pisze krótkie opowiadania i wiersze, które są parafrazą obrazów. Fotografuje i prowadzi dokumentację swojej twórczości.

Skrzydła_Ikara
Skrzydła Ikara

Skrzydło Dedala i Ikara

Mojej kompozycji
ceramiczny relief
utworzony dla pamięci
Dedala skrzydeł,
w mitach opisanych

Te i tamte skrzydła
sukces osiągnęły,
lecz niesforny lot Ikara
skończył się tragedią –
skrzydła się stopiły.

Ceramiczny relief
gdzieś zaginął
może zdobi coś – radość niesie
może świadkiem był –
przemocy i zniszczenia
i zraniony
gdzieś istnieje, może nie –
kto to wie,
tylko
ból Dedala i mój ból
w sercach nam pozostał.


Anioł Stróż

NIEBOSIĘŻNE CHWILE
Ponad szczytami
sen z jawą się łączy

jak Misterium,
światło tajemne
chóry anielskie
to miejsce święte,
możesz tam być
nie pozwól by zły
cień jak sfinks –
zaciemniał myśli
i słowa życzliwe –
słał zwątpienie, fałsz
przemoc i drwinę,
kiedy na niebie z chmur
Anieli się wyłaniają
wiatrem komponowani –
stają się dziełem natury,
proroctwa znak to –
być może.

Ponad szczytami

sen z jawą się łączy

jak Misterium,

światło tajemne

chóry anielskie

to miejsce święte,

możesz tam być

nie pozwól by zły

cień jak sfinks –

zaciemniał myśli

i słowa życzliwe –

słał zwątpienie, fałsz

przemoc i drwinę,

 

kiedy na niebie z chmur

Anieli się wyłaniają

wiatrem komponowani

stają się dziełem natury,

proroctwa znak to –

być może.