wyszukiwanie zaawansowane

Sacharczuk Bożena - Konteksty. Ceramika

8-28 września 2014. Wernisaż: 8 września 2014, godz. 18.
Muzeum Narodowe we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 5.

Wystawa "Konteksty" to prezentacja wielowątkowej kolekcji ceramiki artystycznej. W przestrzeniach Muzeum Narodowego we Wrocławiu podjęłam próbę stworzenia unikatowego zbioru, w którym staram się łączyć różne wątki i formy wypowiedzi artystycznej, budując tym samym różnorodne konteksty, odniesienia i relacje współcześnie tworzonych obiektów do wybranych historycznych rzeźb i obrazów, znajdujących się w zbiorach Muzeum Narodowego. Jest to okazja do zaprezentowania ceramiki artystycznej, która wpisuje w wieloletnią tradycję Wrocławskiej Szkoły Ceramiki, a jednocześnie zrealizowana została najrzadziej stosowaną przez współczesnych artystów ceramików w Polsce metodą kształtowania na kole garncarskim.

Sacharczuk Bożena

Sacharczuk Bożena

Sacharczuk Bożena

Sacharczuk Bożena

Kolekcja prezentowana jest w Atrium muzeum oraz wybranych salach historycznych, co przyczynia się do bezpośredniej konfrontacji dwóch przestrzeni sztuki: współczesnej i historycznej. Kanony dawnej sztuki stały się dla mnie impulsem do wyrażenia własnych fascynacji i stworzenia autorskich reguł opartych na dialogu i szacunku dla wartości dziedzictwa kulturowego wieków minionych.

Dopełnieniem wystawy jest dwujęzyczna publikacja albumowa, opatrzona wstępem dyrektora Muzeum Narodowego dr hab. Piotra Oszczanowskiego, Dziekana Wydziału Ceramiki i Szkła prof. Małgorzaty Dajewskiej oraz recenzjami: kuratora wystawy dr Barbary Banaś oraz Anity Wincencjusz-Patyny, historyka sztuki, wykładowcy Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu i Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego - Bożena Sacharczuk.

Sacharczuk Bożena

Sacharczuk Bożena

Sacharczuk Bożena

Sacharczuk Bożena

Sacharczuk Bożena

Sacharczuk Bożena

Sacharczuk Bożena

Sacharczuk Bożena

Sacharczuk Bożena

Sacharczuk Bożena

Foto powyżej
Grzegorz Stadnik - zdjęcia studyjne obiektów
Arkadiusz Podstawka - fotografie w przestrzeniach muzeum

Foto z wernisażu