wyszukiwanie zaawansowane

Szpakowska-Kujawska A., Rytmy

Nagroda Roku ZPAP za 2020

Promna Marlena − Ogród naturalny

Nagroda Roku ZPAP za 2021

prof. Kortyka Stanisław – Obrazy (1981-2021)

Nagroda Roku ZPAP za 2022

prof. Eugeniusz Józefowski, Proces-ja...

Rozpondek Krzysztof – Clay Story

22 sierpnia – 30 września 2015
Muzeum Ceramiki w Bolesławcu

Artysta ukończył studia na Wydziale Ceramiki i Szkła Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych we Wrocławiu, uzyskując w roku 1987 dyplom w pracowni prof. Krystyny Cybińskiej. W 1996 został adiunktem, w 2004 doktorem habilitowanym, a w 2012 otrzymał tytuł profesora sztuk plastycznych.

Prace eksponowane na wystawie to wybór realizacji jednego z najbardziej utalentowanych współczesnych rzeźbiarzy tworzących w glinie z okresu kilku ostatnich lat. Dużą grupę prac stanowią bryły obrotowe z cyklu Balast, w których artysta glinę szamotową połączył z materiałami takimi jak rzemienie, metal, sznur, płótno czy guma. Ponadto, na ekspozycji prezentowane są rzeźby z kolekcji Parzyste, Nieparzyste, stanowiąca zbiór zgeometryzowanych brył zestawionych w pary lub grupy. Prace te uzupełniono najnowszymi realizacjami artysty, prezentowanymi po raz pierwszy. Większość rzeźb powstało z gliny szamotowej. Artysta dużą wagę przywiązuje do procesu wypału, stąd też wśród prezentowanych prac są zarówno formy wypalone w piecu opalanym drewnem, powstałe w wyniku wypału redukcyjnego w mufli, w piecu gazowym czy elektrycznym.

Wystawa Clay Story to swoisty dialog artysty z tworzywem, jakim jest glina i odkrywanie potencjału tajników warsztatu, w dążeniu do uzyskania harmonii między bryłą, a jej powierzchnią, między charakterem masy, a metodą budowania formy i sposobem wypału. Prof. Rozpondek sam tak mówi o prezentacji: wystawa Clay Story jest emanacją mojego szczególnego stosunku do tworzywa.

Prezentacja prac prof. Krzysztofa Rozpondka

Kurator ekspozycji
Anna Bober-Tubaj, dyrektor Muzeum Ceramiki

Ekspozycji towarzyszy katalog Clay Story zawierający obszerny wywiad z profesorem Rozpondkiem, przeprowadzony przez dr Barbarę Banaś – kustosza Działu Ceramiki i Szkła Współczesnego Muzeum Narodowego we Wrocławiu.

O wystawie: muzeum.boleslawiec