wyszukiwanie zaawansowane

Regulamin przyjęć do ZPAP

 

Regulamin przyjęć do ZPAP

(tekst jednolity na dzień 18 października 2020 r.)

Regulamin niniejszy zawiera szczegółowe postanowienia
do przepisów §9, 11 i 14 Statutu ZPAP
w sprawie członkostwa rzeczywistego i honorowego.

 

Proszę otworzyć bądź pobrać pdf-a jak wyżej