wyszukiwanie zaawansowane

Rafael Santi w Brzegu

Łukasz Nawrocki – Portret Młodzieńca Rafaela Santi
od 12 września 2022 – do kończa stycznia 2023. Gabinet Księcia Jerzego II. Brzeskiego, Muzeum Piastów Śląskich, Brzeg, pl. Zamkowy 1

Wizyta w Muzeum Piastów Śląskich Dyrektora Generalnego Ministerstwa Edukacji i Nauki – Sławomira Adamca, z prawej, również na wystawie Rafaela
Dyrektor Muzeum Piastów Śląskich – dr Dariusz Byczkowski, z lewej
Autor obrazu – dr Łukasz Nawrocki w środku

Dyrektor Generalny MEiN Sławomir Adamiec

W środku Wicedyrektor Muzeum Anna Stefaniuk-Techmańska

Zdjęcia powierzone przez Muzeum Piastów Śląskich

Więcej o artyście

 

oprac.©kkuzborska