wyszukiwanie zaawansowane

Szpakowska-Kujawska A., Rytmy

Nagroda Roku ZPAP za 2020

Promna Marlena − Ogród naturalny

Nagroda Roku ZPAP za 2021

prof. Kortyka Stanisław – Obrazy (1981-2021)

Nagroda Roku ZPAP za 2022

prof. Eugeniusz Józefowski, Proces-ja...

Pukocz Wojciech – Najwyższe n.p.m.

2 grudnia 2022 – 8 stycznia 2023
Galeria Rektorat im. Zenona Polusa, Uniwersytet Zielonogórski
Zielona Góra, Licealna 9

Profesor Wojciech Pukocz prezentuje obrazy gór – cykl poświęcony ośmiotysięcznikom. Dzieła zaczęły powstawać w czasie pandemii 2020. 

Zdjęcia: Galeria Rektorat

Wojciech Pukocz – uznany malarz wrocławski, rysownik, autor instalacji i filmów. Dyplom z malarstwa uzyskał we wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych w 1997 roku w Pracowni prof. Stanisława Kortyki. W 2018 otrzymał tytuł profesora sztuk plastycznych. Obecnie pracuje w Katedrze Malarstwa Architektonicznego i Multimediów, prowadzi Pracownię Mediów Elektronicznych oraz Multimediów. Od 2012 do 2020 pełnił funkcję dziekana Wydziału Malarstwa i Rzeźby macierzystej uczelni. W 2020 roku został wybrany Rektorem na kadencję 2020-2024.

 

 

oprac.©kkuzborska