wyszukiwanie zaawansowane

Szpakowska-Kujawska A., Rytmy

Nagroda Roku ZPAP za 2020

Promna Marlena − Ogród naturalny

Nagroda Roku ZPAP za 2021

prof. Kortyka Stanisław – Obrazy (1981-2021)

Nagroda Roku ZPAP za 2022

prof. Eugeniusz Józefowski, Proces-ja...

Promna Marlena

Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu w 2007 roku – dyplom z malarstwa w Pracowni prof. Andrzeja Klimczaka-Dobrzanieckiego i dyplom z projektowania malarstwa w architekturze w Pracowni prof. Wojciecha Kaniowskiego oraz w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie (dziś Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny im. Jana Długosza) w 2004 roku. W 2014 roku zdobyła stopień doktora w dziedzinie sztuk plastycznych w dyscyplinie sztuk pięknych. Od 2012 roku jest zatrudniona w Pracowni Rysunku profesora Piotra Kielana w macierzystej uczelni, początkowo na stanowisku asystenta, a obecnie na stanowisku adiunkta. Zajmuje się malarstwem, projektowaniem malarstwa w architekturze, rysunkiem i grafiką. Zrealizowała 20 wystaw indywidualnych oraz brała udział w około 140 wystawach zbiorowych w kraju i za granicą. Jest koordynatorem międzynarodowych projektów badawczych, warsztatów i wystaw.


Czarna rzeka, 2019, akryl na płótnie, 300×180


Łąka, 2019, akryl na płótnie, 300×180


Dolina, 2019, dyptyk, akryl na płótnie, 300×180


Kadr 2, 2019, akryl na płótnie, 150×110


Kadr 4, 2019, akryl na płótnie, 150×110


Kadr 6, 2019, akryl na płótnie, 150×110


Lake, 2017, akryl na płótnie, 130×130


Den, 2017, acrylic on canvas, 130×130


Pass, 2018, acrylic on canvas, 130×130


Garden T2, 2014, acrylic on canvas, 150×150


Garden T5, 2015, acrylic on canvas, 150×150


Garden 1 Diptych, 2015, acrylic on canvas, 300×180


Garden K1, 2014, acrylic on canvas, 100×100


Garden K3, 2015, acrylic on canvas, 100×100


Garden K6, 2015, acrylic on canvas, 100×100

Permanentną cechę mojej twórczości stanowi synteza i materia malarska. Łączy ona różnorodne, często skrajne obszary moich malarskich eksploracji. Istotne dla mnie jest poruszanie się między odmiennymi sposobami obrazowania, co podyktowane jest chęcią stworzenia jak najlepszego zapisu interesującej mnie treści. Swoje wypowiedzi lokuję w obszarze „pomiędzy” geometrią a bioformą, abstrakcją i figuracją, metaforą a dosłownością.

Więcej o artystce: marlenapromna.pl

 

oprac.©kkuzborska