wyszukiwanie zaawansowane

Nagroda Roku ZPAP za 2020

Promna Marlena − Ogród naturalny

Poradowska-Werszler E.M. - Krzyż...

7 maja 2013 prof. zw. dr hab. Ewa M. Poradowska-Werszler została odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, nadanym postanowieniem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego z dnia 24 stycznia 2013 roku. Uroczystość wręczenia odbywała się na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Gabinet Rektora UAM prof. dr hab. B. Marciniaka. Wręczał Wicewojewoda Wielkopolski Przemysław Pacia.


prof. zw. dr hab. Ewa M. Poradowska-Werszler i Jego Magnificencja Rektor UAM prof. zw. dr hab. Bronisław Marciniak

Zdjęcia: Maciej Męczyński - Życie Uniwersytetu

Zobacz inne odznaczenia