wyszukiwanie zaawansowane

Szpakowska-Kujawska A., Rytmy

Nagroda Roku ZPAP za 2020

Promna Marlena − Ogród naturalny

Nagroda Roku ZPAP za 2021

prof. Kortyka Stanisław – Obrazy (1981-2021)

Nagroda Roku ZPAP za 2022

prof. Eugeniusz Józefowski, Proces-ja...

Pietrzak Michał

Urodzony w Bystrzycy Kłodzkiej. Mieszka i pracuje we Wrocławiu. Absolwent Wydziału Grafiki i Sztuki Mediów Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, gdzie obronił pracę doktorską, Wyższego Studium Fotografii w Jeleniej Górze oraz Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej.

Autor wielu wystaw indywidualnych i zbiorowych. Bierze czynny udział w życiu artystycznym. Organizator i kurator licznych wystaw oraz wydarzeń kulturalnych. Członek Związku Polskich Artystów Plastyków oraz Związku Polskich Artystów Fotografików.

Twórczo wypowiada się głównie przy pomocy fotografii oraz wideo. Prace artysty są swoistego rodzaju poszukiwaniem kompromisu pomiędzy konceptualnym a formalnym aspektem sztuki. Te zagadnienia są dla niego na tyle istotne, że stawia między nimi znak równości. Wynikiem jego działań są poliptyczne obiekty, uzupełniane niejednokrotnie ruchomymi obrazami poklatkowymi. W swoich pracach wychodzi poza granice klasycznie pojmowanej fotografii, którą traktuje instrumentalnie. Łączy ją z innymi mediami, nadając jej wielowymiarowość w przestrzeni i czasie.

M.Pietrzak, Granice Czasu, +365, 2022

 

Autor takich cykli jak: Habitat, Szarości, Obiekty, Granice. Jego prace znajdują się w zbiorach Muzeum Narodowego we Wrocławiu, Miasta Wrocław oraz prywatnych.

Więcej o artyście: asp.wroc.pl

asp.wroc.pl/granice-czasu

 

 

oprac.©kkuzborska