wyszukiwanie zaawansowane

Szpakowska-Kujawska A., Rytmy

Nagroda Roku ZPAP za 2020

Promna Marlena − Ogród naturalny

Nagroda Roku ZPAP za 2021

prof. Kortyka Stanisław – Obrazy (1981-2021)

Nagroda Roku ZPAP za 2022

prof. Eugeniusz Józefowski, Proces-ja...

Pieczyste - Ceramicy na Jatkach

22-23 czerwca 2013. Wrocław, ul. Jatki.
Wystawa prac ceramicznych 10 wybranych artystów, związanych z Katedrą Ceramiki ASP we Wrocławiu: Adam Abel, Maciej Kasperski, Mirosław Kociński, Tomasz Niedziółka, Grażyna Płocica, Krzysztof Rozpondek, Bożena Sacharczuk, Barbara Trzybulska, Joanna Teper, Małgorzata Warlikowska.

Wernisaż

Artyści i ich prace

Artyści i zwiedzający

Ekspozycja w wieczornym oświetleniu

Zdjęcia: K. Kuzborska, z wernisażu: ASP - M. Kasperski

Pieczyste nawiązuje do misterium ognia, który każdorazowo dokonuje się podczas wypału. Ponieważ jest to proces nieuchronny, który determinuje każdy obiekt stworzony z gliny, zawsze wywołuje duże emocje. Zaprezentowane zostaną prace artystów, którzy od lat tworzą w glinie. Każdy z nich prezentuje inny nurt, który składa się na mniej lub bardziej subiektywny obraz dzisiejszej ceramiki.

Maciej Kasperski, kurator wystawy

Pieczyste to projekt, który ukazuje wybrane postawy absolwentów i pracowników Katedry Ceramiki ASP im. E. Gepperta we Wrocławiu. Obecna prezentacja nawiązuje do idei wystawy Podwyższona temperatura, która była zorganizowana z inicjatywy ZO ZPAP na Jatkach dokładnie dziesięć lat temu. Otwierając ją wtedy, podkreślałem emocje związane z uprawianiem ceramiki. Emocje te towarzyszą nam nieprzerwanie do dziś, bez względu na to czy działamy w obrębie płaszczyzny, budujemy bryły, odnosimy się do użytkowości, wchodzimy w relacje z architekturą, realizujemy obiekty lub instalacje poparte językiem multimediów. Na każdym etapie, od powstania koncepcji i doboru materiałów, wykonujemy gesty i podejmujemy decyzje, które wpływają na ostateczny efekt. O trafności założeń i przyjętych rozwiązań możemy się jednak w pełni przekonać dopiero w następstwie wypału. I to tak naprawdę nas łączy mimo różnic osobowości, odnoszenia do tradycji bądź poszukiwania nowatorstwa i penetrowania odmiennych obszarów tej jakże różnorodnej dyscypliny sztuki. Ceramika, Jatki, Pieczyste to słowa budzące różne skojarzenia. Naszą intencją jest poczęstowanie zainteresowanych porcją naszych dokonań. Wszystkie są świeże i dobrze wypieczone. Mamy nadzieję, że okażą się smakowite. Oceńcie Państwo sami.

Krzysztof Rozpondek, Wstęp do katalogu

Katalog - Pieczyste, informacje o artystach

Organizator
Zarząd Okręgu Związku Polskich Artystów Plastyków z okazji Święta Wrocławia