wyszukiwanie zaawansowane

Pękosz Marian (1952-2011)

Marian Pękosz: 1 lipca 1952 – 18 maja 2011

Artysta ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Poznaniu w 1982 roku, otrzymując za swoje prace dyplomowe, dwuletnie stypendium Ministra Kultury i Sztuki.

Wspomnienie o malarzu

Dziwny jest ten świat, skoro pozwala, by odchodzili ludzie wyjątkowi, o wielkiej wrażliwości, empatii, kulturze osobistej, bardzo głębokim życiu wewnętrznym, a może właśnie dlatego nierozumiani przez większość. Taki właśnie był Marian Pękosz – Artysta i Człowiek, samotny wśród wielu.

Marian pochodzący z rodziny robotniczej, po zdaniu matury próbował dostać się do Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. Za pierwszym razem nie wyszło, dlatego wyjechał na Górny Śląsk i podjął pracę na kopalni. Pracował bardzo ciężko, kilka kilometrów pod ziemią. Jak później wspominał, dzięki tej pracy nauczył się pokory wobec życia i szacunku do ludzi. Praca ta uchroniła go również przed wojskiem.

(...)

cały tekst i prace

Marta Kubielas, 2014