wyszukiwanie zaawansowane

Szpakowska-Kujawska A., Rytmy

Nagroda Roku ZPAP za 2020

Promna Marlena − Ogród naturalny

Nagroda Roku ZPAP za 2021

prof. Kortyka Stanisław – Obrazy (1981-2021)


prof. Kazimierz Pawlak, Projekt 4.0


Teresa Buczyńska – Malarstwo...


Agnieszka Cecylia Kazała, Malarstwo, batik


prof. Wojciech Pukocz, Najwyższe...


ad. Chołuj Tomasz – Extraposition_Man

Pawlak Kazimierz - prezentacja dorobku

Prezentacja filmów obrazujących dorobek artystyczny z okazji 30-lecia pracy twórczej prof. Kazimierza Pawlaka.

Glass fibre art objets - 1998-2007

4th Ege Art Days - Izmir 2011

Play With Glass / Gra w szkło

Workshop, Eskisehir, Turkey, 2010

International Glass Symposium - Camgeran, Anadolu University
Eskisehir Turkey, 2010