wyszukiwanie zaawansowane

Szpakowska-Kujawska A., Rytmy

Nagroda Roku ZPAP za 2020

Promna Marlena − Ogród naturalny

Nagroda Roku ZPAP za 2021

prof. Kortyka Stanisław – Obrazy (1981-2021)

80-lecie urodzin, 52-lecie pracy artystycznej

prof. Wołczuk Marian – Malarstwo


prof. Kazimierz Pawlak, Projekt 4.0


Teresa Buczyńska – Malarstwo...


Agnieszka Cecylia Kazała, Malarstwo, batik


prof. Wojciech Pukocz, Najwyższe...


ad. Chołuj Tomasz – Extraposition_Man

Oleszczuk Sławomir

 

UMK Toruń, nr dyplomu 1468/1988 

specjalizacja: konserwacja i restauracja rzeźby,
elementów i detali architektonicznych, konserwacja witrażu

 

Kontakt

tel. (71) 368 73 66, 501 492 129

e-mail: witraze.oleszczuk@wp.pl