wyszukiwanie zaawansowane

Szpakowska-Kujawska A., Rytmy

Nagroda Roku ZPAP za 2020

Promna Marlena − Ogród naturalny

Nagroda Roku ZPAP za 2021

prof. Kortyka Stanisław – Obrazy (1981-2021)

80-lecie urodzin, 52-lecie pracy artystycznej

prof. Wołczuk Marian – Malarstwo


prof. Kazimierz Pawlak, Projekt 4.0


Teresa Buczyńska – Malarstwo...


Agnieszka Cecylia Kazała, Malarstwo, batik


prof. Wojciech Pukocz, Najwyższe...


ad. Chołuj Tomasz – Extraposition_Man

Nowe Otwarcie - wystawa ZG ZPAP

Nowe Otwarcie - wystawa kończąca obchody 100-lecia Związku Polskich Artystów Plastyków i inaugurująca działalność ZPAP w nowym stuleciu. Termin wystawy: 21 marca - 11 kwietnia 2012. Galeria Związku Polskich Artystów Plastyków Okręgu Warszawskiego, Warszawa, ul. Mazowiecka 11a.

Związek Polskich Artystów Plastyków Zarząd Główny z siedzibą w Warszawie, Nowy Świat 7/6, organizuje wystawą Nowe Otwarcie, na którą składają się prezentacje prac artystów z poszczególnych oddziałów związku. Oddział Wrocławski będą reprezentowali artyści:

  1. Maciej Albrzykowski
  2. Jerzy Chodurski
  3. Jan Chwałczyk
  4. Władysław Czyszczoń
  5. Jacek Ćwikła
  6. Andrzej Dudek-Dürer
  7. Wiesław Gołuch
  8. Alojzy Gryt
  9. Józef Hałas
  10. Elżbieta Janczak-Wałaszek
  11. Maciej Kasperski
  12. Małgorzata Kazimierczak
  13. Anna Klimczak-Dobrzaniecka
  14. Andrzej Klimczak-Dobrzaniecki
  15. Mirosław Kociński
  16. Stanisław Kortyka
  17. Waldemar Kuczma
  18. Anna Kutera
  19. Romuald Kutera
  20. Witold Liszkowski
  21. Renata Micherda-Jarodzka
  22. Andrzej Moczydłowski
  23. Christopher Nowicki
  24. Grażyna Płocica
  25. Leon Podsiadły
  26. Stefan Sadowski
  27. Eugeniusz Smoliński
  28. Beata Stankiewicz-Szczerbik
  29. Michał Staszczak
  30. Anna Szewczyk
  31. Anna Szpakowska-Kujawska
  32. Urszula Wilk
  33. Bronisław Wolanin
  34. Aleksander Zyśko

Zobacz: fotoreportaż

Regulamin wystawy - zpap.wroclaw.pl/wystawa-nowe-otwarcie