wyszukiwanie zaawansowane

Szpakowska-Kujawska A., Rytmy

Nagroda Roku ZPAP za 2020

Promna Marlena − Ogród naturalny

Nagroda Roku ZPAP za 2021

prof. Kortyka Stanisław – Obrazy (1981-2021)

Nagroda Roku ZPAP za 2022

prof. Eugeniusz Józefowski, Proces-ja...

Nominacje profesorskie

14 marca 2013 w Pałacu Prezydenckim w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia nominacji profesorskich 54 profesorom wyższych uczelni w Polsce. Wśród nominowanych znalazło się dwoje artystów sztuk plastycznych Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, członków ZPAP: Grażyna Jaskierska-Albrzykowska i Janusz Jaroszewski.

Grażyna Jaskierska-Albrzykowska

Grażyna Jaskierska-Albrzykowska z Prezydentem RP Bronisławem Komorowskim

Janusz Jaroszewski

Janusz Jaroszewski z Prezydentem RP Bronisławem Komorowskim

Grażyna Jaskierska-Albrzykowska i Janusz Jaroszewski z Tomaszem Nałęczem doradcą Prezydenta RP

Prezydent Bronisław Komorowski - wręczając nominacje profesorskie - zacytował Alberta Einsteina, że wyobraźnia jest ważniejsza niż wiedza. A profesorom życzył, aby oprócz wiedzy mieli też wolę i umiejętność kształtowania ludzkiej wyobraźni. "Świat zmienia się na naszych oczach. O wiele łatwiej jest o wiedzę, o dostęp do wiedzy, świat daje dziś nowe możliwości, ale zawsze ważnym wyzwaniem pozostanie chęć posiadania umiejętności, które tę wiedzę zdobywaną na różne sposoby pozwolą lepiej wykorzystać i jeszcze czerpać z tego satysfakcję".

Więcej o uroczystości
prezydent.pl
asp.wroc.pl

Zdjęcia
Eliza Radzikowska-Białobrzewska: 1, 2, 4
Maciej Albrzykowski i Zofia Gebhard-Jaroszewska: 5, 6
Piotr Molecki: 3