wyszukiwanie zaawansowane

Nawrocki Łukasz – Brązowy Medal

 

Zarząd Okręgu Wrocławskiego ZPAP z radością informuje,
iż 13 czerwca 2023
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotr Gliński
uhonorował dra Łukasza Nawrockiego
Brązowym Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis
w dziedzinie: sztuki wizualne/plastycznedr Łukasz Nawrocki – malarz, konserwator dzieł sztuki

Wykształcenie oraz dorobek twórczy artysty ma interdyscyplinarny oraz naukowy charakter. Twórczość artystyczna i działalność naukowo-badawcza obejmuje aktywność z zakresu malarstwa, rysunku, rzeźby, badań fizykochemicznych dzieł sztuki oraz badań nad techniką i technologią malarstwa Dawnych Mistrzów.

Artysta z wyróżnieniem obronił rozprawę doktorską w Instytucie Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa Uniwersytetu im. M. Kopernika w Toruniu (2018), która dotyczyła rekonstrukcji warsztatu malarskiego Rafaela Santi. Rozprawa była nominowana przez Senat Uczelni do Nagrody Prezesa Rady Ministrów. Artysta jest laureatem Nagrody Rektora Akademii Sztuk Pięknych oraz stypendystą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w dziedzinie ochrony zabytków i sztuk wizualnych. Był również laureatem Stypendium Marszałka Województwa Dolnośląskiego w zakresie twórczości artystycznej, opieki nad zabytkami i upowszechnieniem kultury.

Artysta należy do
Związku Polskich Artystów Plastyków
Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków
UNIVERSEUM European Academic Heritage Network

 

oprac.©kkuzborska