wyszukiwanie zaawansowane

Szpakowska-Kujawska A., Rytmy

Nagroda Roku ZPAP za 2020

Promna Marlena − Ogród naturalny

Nagroda Roku ZPAP za 2021

prof. Kortyka Stanisław – Obrazy (1981-2021)

Nagroda Roku ZPAP za 2022

prof. Eugeniusz Józefowski, Proces-ja...

Projekt Moving Art Box

Międzynarodowy Projekt Moving Art Box
26 kwietnia - 12 maja 2013, Neuer Kunstverein Wuppertal, Hofaue 51, Niemcy.

Moving Art Box - to idea twórczego działania i podróży, której symbolem jest skrzynia ze sztuką przemieszczająca Europę. W działaniu brało udział 43 artystów z 9 miast europejskich, z krajów: Belgii, Hiszpanii, Holandii, Niemiec, Wielkiej Brytanii.

Grupa polska: Małgorzata Kazimierczak, Andrzej Dudek-Dürer, Dagmara Angier-Sroka, Bartłomiej Sroka oraz Michał Bałdyga, Tomasz Pietrek, Krzysztof Saj.


Instalacja mobilna przed wejściem do galerii Neuer Kunstverein w Wuppertalu


Instalacja w galerii Neuer Kunstverein


Widok ogólny wystawy, w tle instalacja video Andrzeja Dudka-Dürera


Mark Swysen,Belgia, performance instalacja


Jan Theun van Rees, Holandia, fragment wystawy


 Małgorzata Kazimierczak, instalacja video


Otwarcie wystawy, galeria Neuer Kunstverein

Pozostali twórcy: Friedrich-Körner, Peter Klassen, Renate Löbbecke, Bodo Berheide, Jörg Lange, Nanny de Ruig, Georg Janthur, Sylvie Hauptvogel, Sala Seddiki, Zbigniew Pluszynski, Jürgen Grölle, Ina Sladic, André Chi Sing Yuen, Holger Bär, Maik Ollhoff, Maurycy Piotr, René Jeuckens, Lothar Götz, James Hutchinson, Marijke Schlebusch, Toon Elfrink, Claus van Bebber, Dini Thomsen, Michael Odenwaeller, Guda Koster, Eiko Ishizawa, Karien van Assendelft, Jan Theun van Rees, Marian Mijnhardt, Henk-Geert Blaak, Eva Blaak, Mark Swysen, Josefina Pino, Peter Marquant, Catalina Obrador, Susanne Helmes, Carl-Peter Buschkühle.

Od marca 2012 do kwietnia 2013 realizowana była w różnych krajach twórcza koncepcja wymiany, sztuką był GO-Box. Skrzynia podróżowała po miastach Europy od grupy do kolejnej grupy artystów, będąc formą komunikacji, twórczej wymiany i aktywności. Artyści uroczyście przejmowali skrzynię ze sztuką, organizując spotkania, wystawy, aranżując twórcze procesy realizacji i działań. Swoje pomysły i prace, fotografie, obrazy, filmy, obiekty i dokumentację performance przekazywali kolejnej grupie artystów, którzy mogli odnieść się do wcześniejszych koncepcji, inspirować, reagować na różne sposoby. Własne koncepcje i prace umieszczali w skrzyni i wysyłali kolejnym artystom.