wyszukiwanie zaawansowane

Szpakowska-Kujawska A., Rytmy

Nagroda Roku ZPAP za 2020

Promna Marlena − Ogród naturalny

Nagroda Roku ZPAP za 2021

prof. Kortyka Stanisław – Obrazy (1981-2021)

80-lecie urodzin, 52-lecie pracy artystycznej

prof. Wołczuk Marian – Malarstwo


prof. Kazimierz Pawlak, Projekt 4.0


Teresa Buczyńska – Malarstwo...


Agnieszka Cecylia Kazała, Malarstwo, batik


prof. Wojciech Pukocz, Najwyższe...


ad. Chołuj Tomasz – Extraposition_Man

Misiak Michał - Struktury...

Misiak Michał - Struktury dynamiczne, malarstwo, wideo
23 listopada - 30 grudnia 2013
Galeria Sztuki Socato, Wrocław, Oławska 21/7

Artysta studiował na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Dyplom z wyróżnieniem w pracowni prof. Stanisława Rodzińskiego (1999) z aneksem graficznym w pracowni drzeworytu prof. Zbigniewa Lutomskiego. Pracuje jako adiunkt w pracowni rysunku i malarstwa na Wydziale Architektury Wnętrz krakowskiej ASP. Twórczość w zakresie malarstwa, grafiki, rysunku,fotografii i wideo.