wyszukiwanie zaawansowane

Medale

Prezentujemy artystów, którzy otrzymali medale, odznaczenia, odznaki oraz inne ważne insygnia wręczane w uznaniu ich zasług na rzecz kultury polskiej i światowej.

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

Medal Zasłużony Kulturze - Gloria Artis

polski medal nadawany osobom wyróżniającym się w dziedzinie twórczości artystycznej, działalności kulturalnej lub ochronie kultury i dziedzictwa narodowego.
Medal jest odznaczeniem prestiżowym, honorującym najwybitniejsze postaci świata kultury, mające szczególne zasługi. Posiada trzy stopnie:

I stopień - Złoty Medal Zasłużony Kulturze - Gloria Artis

II stopień - Srebrny Medal Zasłużony Kulturze - Gloria Artis

III stopień - Brązowy Medal Zasłużony Kulturze - Gloria Artis

Medale: złoty, srebrny i brązowy wykonane są z tombaku, mają kształt kwiatu o wymiarach 54 x 54 mm. Na awersie znajduje się wizerunek orła w koronie, na rewersie twarz kobiety z napisem Gloria Artis, jak poniżej.

Minister nadaje medal z własnej inicjatywy lub na wniosek innych ministrów lub kierowników urzędów centralnych, rektorów szkół wyższych, marszałków województw, wojewodów, władz statutowych ogólnopolskich organizacji społecznych lub stowarzyszeń prowadzących statutową działalność kulturalną, kierowników placówek dyplomatycznych lub konsularnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Złota Odznaka ZPAP

Odznaka Zasłużony dla Kultury Polskiej

Odznaka Zasłużony dla Kultury Polskiej, nadawana jest osobom wyróżniającym się w tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury.

 

Odznaka Honorowa Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego

 

Zasłużony dla Miasta Wrocławia

       

 

 


Prosimy wszystkich artystów o zgłaszanie Zarządowi ZPAP otrzymanych medali, odznaczeń, odznak w Polsce i na świecie.